1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet støtter 13-årsgrense for bruk av sosiale medier

Bilde av barn og mediebruk
Foto: Kine Jensen

Medietilsynet støtter Justisdepartementets forslag om aldersgrense på 13 år for å opprette profiler på sosiale medier uten foresattes samtykke. Det kommer fram i tilsynets uttalelse i forbindelse med høring om forslag til ny personopplysningslov.

Hovedformålet med lovforslaget er å gjøre EUs personvernforordning til en del av norsk rett. I tillegg til bestemmelsene som fremgår av forordningen, inneholder lovforslaget enkelte særlige bestemmelser for Norge. 

Blant annet har Justisdepartementet foreslått en 13-årsgrense for barns rett til bruk av såkalte informasjonssamfunnstjenester. Det betyr at barn kan opprette profiler på sosiale medier som Snapchat og Instagram fra de er 13 år uten at det er nødvendig med foresattes samtykke. Medietilsynet støtter Justisdepartementets forslag. 

- Medietilsynet har vurdert lovforslaget grundig. Vi ønsker at barn og unges selvbestemmelsesrett skal ivaretas, samtidig som det er viktig å sikre beskyttelse av barns persondata. Dette byr naturlig nok på vanskelige avveininger, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. 

Undersøkelser viser at de fleste barn mellom 13 og 16 år bruker sosiale medier, og det praktiseres i dag 13-årsgrense for denne typen tjenester. Medietilsynet sier i sin høringsuttalelse at det er viktig at lovgivningen gjenspeiler den praksis som er etablert på området, og at en aldersgrense som er høyere enn 13 år, ikke automatisk øker beskyttelsen av barns persondata.

- Ett av de viktigste tiltakene for å sikre barns persondata er kravet forordningen stiller til at de som tilbyr tjenester plikter å gi all informasjon på et klart og enkelt språk som barnet kan forstå, sier Mari Velsand. 

- Det må være en forutsetning at tilbyderne faktisk forenkler brukervilkårene i tråd med forordningens krav, og dette må følges opp, sier Velsand. I høringsuttalelsen påpeker Medietilsynet også behovet for å fortsette arbeidet med å øke barns mediekompetanse.

– En aldersgrense som er i utakt med praksis i samfunnet kan føre til økt fare for omgåelse av reglene og gi inntrykk av en beskyttelse som ikke er reell. Det er også en av grunnene til at vi har valgt å støtte Justisdepartementets forslag om 13-årsgrense, sier Mari Velsand. 

Medietilsynet viser i høringsuttalelsen videre til betydningen av harmonisering av regler for aldersgrense på tvers av landegrenser, og nevner blant annet at både Sverige og Danmark har foreslått aldersgrense på 13 år.

Kontaktperson: Mari Velsand