1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten 2016

Bilde fra rapporten

Tilsynet med allmennkringkasterne for 2016 viser at NRK, TV 2, P4 og Radio Norge i det store og det hele ivaretar allmennkringkastingsforpliktelsene sine.

– Allmennkringkastingsrapporten viser at NRK og de kommersielle aktørene sørger for et bredt allmennkringkastingstilbud i Norge. Samtidig viser gjennomgangen enkelte mangler eller svakheter hos alle kringkasterne. I noen tilfeller er det avdekket brudd som det vil reises tilsynssak for, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet.

Les hele rapporten

To tilsynssaker

P4 har de siste tre årene brutt kravet om å ha egne program for smale grupper, og Medietilsynet vil nå reise tilsynssak for dette bruddet i 2016. P4 sendte kun ett nytt program rettet mot smale grupper, og resten av programmene var repriser fra tidligere år. Allmennkringkasterne skal sikre at både smale og brede publikumsgrupper får et innholdstilbud. En slik veksling mellom smalt og bredt innhold bidrar også til å eksponere publikum for innhold de ikke nødvendigvis oppsøker selv.

TV 2 tok opp viktige og relevante temaer i sine program for unge i 2016, men oppfylte for første gang i avtaleperioden ikke kravet om at et slikt programtilbud skal sendes jevnlig. TV 2 hadde program for unge i kun 18 av årets 52 uker og ikke noe tilbud i perioden fra midten av februar til midten av september. Medietilsynet har i flere år pekt på at TV 2s programtilbud til unge har ligget i nedre sjikt av hva som kan regnes for å være jevnlig, og vil nå ta opp bruddet i en egen tilsynssak.

NRK oppfylte ikke kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk. Det er generalforsamlingen ved kulturministeren som følger opp brudd på NRKs allmennkringkastingsforpliktelser.

De kommersielle allmennkringkasterne har krav om lokalisering utenfor Oslo. Når det gjelder Radio Norge har Medietilsynet under tvil kommet til at kravet til lokalisering utenfor Oslo er oppfylt i 2016.

En fremtidsrettet allmennkringkasting

Medietilsynet vil fremheve at tilsynsresultatet viser at allmennkringkasterne samlet sett gir et bredt og variert allmennkringkastingstilbud. Dette betyr at den norske befolkningen har tilgang til et mangfoldig innholdstilbud på radio, tv og nett. Allmennkringkasterne er store aktører i mediemarkedet – noe som bekrefter at publikum verdsetter kvalitet og bredde i innholdet.

Stortinget har nettopp understreket NRKs viktige rolle for mediemangfoldet, og om kort tid vil det bli kunngjort en ny ordning for kompensasjon til en kommersiell allmennkringkaster på tv. Dette skal bidra til å sikre en reell konkurrent til NRK, og at riksdekkende nyhetssendinger blir produsert og sendt utenfor Oslo.

2017 er det siste året med allmennkringkastingsforpliktelser for Radio Norge og P4. Kulturdepartementet vil vurdere om det i fremtiden skal etableres egne ordninger for kommersiell allmennkringkasting på radio.

Kontaktpersoner er Gudbrand Guthus og Marie Therese Lilleborge