1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet skal vurdere NRKs bidrag til mediemangfold

Fra forsiden av stortingsmelding "Eit moderne og framtidsretta NRK"

Medietilsynet skal utarbeide en rapport om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet.

– Vi har fått varsel fra Kulturdepartementet om at de vil be oss vurdere NRKs bidrag til det norske mediemangfoldet. Det er spennende oppdrag som vi vil løse på best mulig måte, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Oppdraget er en oppfølging av stortingsmeldingen "Eit moderne og framtidsretta NRK", der Familie- og kulturkomiteen støttet departementets forslag om at NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet. Medietilsynets rapport skal altså vise hvordan NRK bidrar til et slikt mangfold.

- Vi vil se på hvordan NRKs tilbud, særlig på nett, påvirker de kommersielle konkurrentenes virksomhet. Dette er aktualisert av digitaliseringen og omstillingen norske medier står oppe i. Vi må vite hvordan NRKs gratistilbud påvirker de andre medienes muligheten til å selge digitale abonnement og sikre gode forretningsmodeller, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Hvordan vi skal tilnærme oss vurderingen må vi se nærmere på når vi har fått det konkrete oppdraget fra Kulturdepartementet, sier Mari Velsand.