1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

NTV eneste søker på digitalt bakkenett

Tv med NRK-sending. Foto: Kine Jensen

Norges Televisjon as var eneste tilbyder som sendte søknad innen fristen 23. mai på digitalt bakkenett for kringkasting. Nå skal Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet behandle søknaden.

Ved fristens utløp 23. mai klokken 12 hadde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet mottatt én søknad på landsdekkende spektrumstillatelse i frekvensbåndet 470-694 MHz og anleggskonsesjon for kringkastingstjenester. Søknaden vurderes nå av begge myndighetene og resultatet av tildelingsprosessen vil kunngjøres så snart det foreligger.

I henhold til kunngjøringen vil spektrumstillatelse og anleggskonsesjon med varighet fram til 31. desember 2030 kunne tildeles Norges televisjon dersom myndighetene vurderer at søknaden oppfyller fastsatte krav. Vurderingen av søknaden vil bli gjennomført så raskt som mulig. Det er Kongen i statsråd som tildeler spektrumstillatelse og anleggskonsesjon.

Utlysningen av spektrumstillatelse og anleggskonsesjon til det digitale bakkenettet ble gjort 5. april 2017 i samarbeid mellom Nkom og Medietilsynet. Mer informasjon om vilkår for tildelingen og kravene til innehaver kan leses her.