1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Økonomien i norske medievirksomheter 2012 – 2016

Avishusene tynges av fallet i annonseinntektene.

Dårligere lønnsomhet for avishusene 

Til tross for at avisene kuttet over 750 millioner kroner i kostnader, ble avishusenes lønnsomhet svekket fra 2015 til 2016. Driftsinntektene falt med over 950 millioner kroner, noe som førte tilen nedgang i avisenes samlede driftsresultat med over 190 millioner kroner.  Driftsresultatet (før produksjonstilskudd) endte på litt over 480 millioner kroner. Selv om 153 av 220 aviser melder om overskudd før skatt, er det liten tvil om at avishusene nå tynges av fallet i annonseinntektene. Til sammenligning gikk 170 av 220 aviser med overskudd i 2015.

Reklamefall på over 1 milliard 

De siste fem årene har avishusene mistet nær 2,7 milliarder kroner, eller 35,3 prosent av reklameinntektene.I 2016 var det for første gang stor nedgang i reklameinntektene for alle typer aviser. Det siste året ble reklameinntektene i avishusene redusert med 1 043 millioner kronerfra 5 937 millioner kroner i 2015 til 4 894 millioner i 2016. Nedgangen skyldes i all hovedsak reduserte inntekter fra salg av annonseplass i papirutgavene.

Slutt på den digitale kompensasjonen  

Tidligere år har reklameinntektene fra digitale publikasjoner økt betydelig og har til en viss grad kompensert for bortfallet av reklameinntekter fra papirutgavene. I 2016 var det slutt på det. Fra 2015 til 2016 sank reklameinntektene fra avishusenes nettutgaver med 182 millioner kroner til 1 507 millioner kroner. 

Medietilsynets rapport om økonomien i norske medievirksomheter publiseres nå i tre deler:
Delrapport 1: Økonomien i avishusa (juni)
Delrapport 2: Økonomien i lokalkringkastinga (juni/juli)
Hele rapporten (oktober)

Kontaktperson: Bjørn Tore Østeraas

  • Økonomien til avishusa 2012 til 2016