1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Oppklaring om kinokonsesjon

Flere medier, deriblant Dagbladet og Bergens Tidende, har de siste dagene omtalt Kulturdepartementets høring om opphevelse av kommunal kinokonsesjon og Medietilsynets høringsuttalelse i den forbindelse.

Det kan synes som om vår høringsuttalelse tolkes dithen at vi uttrykker bekymring for konsekvenser en eventuell avvikling av konsesjonsordningen kan få for programinnholdet til nye kinoer. Dette er ikke Medietilsynets anliggende i høringsuttalelsen. Vårt poeng er av mer praktisk art, knyttet til et ønske om at tilsynet med kinobransjen skal være gjennomførbart.

Opphør av kinokonsesjon vil forenkle prosessen for å etablere kinodrift, og både det og den teknologiske utviklingen vil åpne for at flere aktører kommer inn i bransjen. Disse vil alle ha plikter etter bildeprogramloven, og omfattes av Medietilsynets tilsynsansvar. Konsesjonsordningen gjør at vi i dag har oversikt over de aktører vi skal føre tilsyn med. Dersom konsesjonsordningen opphører, kan tilsynsarbeidet bli mer utfordrende å få gjennomført dersom vi ikke på annen måte får tilgang til en slik oversikt. Medietilsynet påpeker derfor i sin høringsuttalelse at det vil kunne bli behov for et register. Denne konsekvensen er først og fremst av praktisk art, og ikke særlig dramatisk. 

Det er altså ikke bekymring for nisjekinoer med pornografisk innhold som er poenget i Medietilsynets høringsuttalelse. Muligheten for å etablere nisjekinoer med innhold som skiller seg fra det generelle kinofilmtilbudet, inkludert pornokino, ble juridisk sett lovlig da bildeprogramloven trådte i kraft 1. juli 2015. Denne type programinnhold påvirkes ikke av konsesjonsordningen. Kinosjefene er ansvarlige for det innholdet kinoen viser, og straffeloven setter rammer for innholdet.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet