1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Positivt at Radio Metro vil stanse ulovlige FM-sendinger i Oslo-området

DAB-mast. Foto: Medietilsynet

Radio Metro har varslet Medietilsynet om at de ulovlige sendingene på FM i Oslo-området blir stanset innen midnatt i dag. – Det er positivt at Radio Metro nå vil innrette seg etter de beslutninger som er tatt, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Radio Metros konsesjoner utløp 8. desember, men radioene fortsatte sendinger på FM i Oslo-området uten gyldig konsesjon. Medietilsynet varslet 11. desember om at det ville påløpe dagsbøter om sendingene ikke opphørte. Radio Metro har nå altså gitt Medietilsynet beskjed om at de ulovlige sendingene blir stanset i løpet av dagen. – Vi vil, i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), følge opp at dette skjer, sier Velsand.

Utløpsdatoen for Radio Metros konsesjoner følger av avgjørelsen om hvilke lokalradioer som skulle slukke sine FM-sendinger i 2017. Dette ble politisk behandlet og vedtatt i Stortingsmelding 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet.

For mer informasjon, ta kontakt med konstituert direktør for konsesjon og tilsyn; Hanne Sekkelsten.