1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv

Nytt fra Medietilsynet

Radio Metro med ulovlige FM-sendinger i Oslo

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet

Radio Metro har fortsatt å sende på FM-nettet i Oslo-området etter at deres konsesjoner gikk ut 8. desember. – Når Radio Metro nå fortsetter med sine sendinger i Oslo uten konsesjon, er det ulovlig kringkasting. Medietilsynet kommer derfor til å sende ut varsel om sanksjon så snart som mulig, sannsynligvis allerede i dag, sier direktør Mari Velsand.

– Stortinget har besluttet at kommersielle lokalradioer i Oslo-området skulle slukke samtidig som de kommersielle riksdekkende radioene, og datoen for dette var 8. desember 2017. Medietilsynets oppgave er å følge opp at dette vedtaket gjennomføres, sier Velsand.

Den ordinære konsesjonsperioden for FM på lokalradio utløp 31.12.16. De lokalradioene som ønsket å fortsette sendingene, fikk allerede i november 2016 forlenget konsesjonene sine. For Radio Metros del ble konsesjonene i Oslo-området forlenget til 8. desember 2017.

Radio Metro gikk tidligere i dag ut med en pressemelding, der kanalsjef Svein Larsen mener det er feil at han må skru av sine sendere fordi konkurrentene ønsker det.
Larsen viser til at slukke-saken er klaget inn for ESA, og sier at han vil avvente ESAs sluttbehandling før de eventuelt slukker sine sendinger i Oslo.

Avgjørelsen om hvilke lokalradioer som skulle slukke sine FM-sendinger i 2017, ble politisk behandlet og vedtatt i Stortingsmelding 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet.

For mer informasjon, ta kontakt med konstituert direktør for konsesjon og tilsyn; Hanne Sekkelsten.