1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Særlige forpliktelser for nisjeradioer som fortsetter på FM i Oslo-området

Foto av DAB-mast

Det inntrer særlige vilkår for nisjeradioer som fortsetter å sende på FM etter 8. desember i Oslo-området. – Medietilsynet vil føre aktivt tilsyn med at forpliktelsene overholdes, sier direktør Mari Velsand.

Bakgrunnen for at nisjeradioer i Asker/Bærum, Ski/Oppegård og Oslo får fortsette å sende på FM i slukkeområdene, er at de ikke konkurrerer med de nasjonale kommersielle radiokanalene.

Men, nisjeradioene vil få enkelte særlige forpliktelser fra 8. desember for å hindre omgåelse av hensynet til konkurranse. Det blir ikke tillatt med samsendinger eller videresendinger fra andre radiokanaler og det settes begrensninger når det gjelder hvor store inntekter radioen kan ha fra reklame eller sponsormidler. Nisjeradioene kan heller ikke betale ut utbytte til eierne.

Medietilsynet har sendt et brev til nisjekonsesjonærene som fortsetter å sende på FM i Oslo-området for å sikre at disse radioene er godt informert om hvilke regler som gjelder fra 8.desember. 

– Medietilsynet er pålagt av Stortinget å følge nøye med på at vilkårene overholdes. Vi kommer fremover til å føre aktivt tilsyn med at nisjekonsesjonærene overholder sine forpliktelser knyttet til samsendings- og videresendingsforbudet, inntekts- og utbyttebegrensninger, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Informasjonsskriv til nisjeradio-konsesjonærene i Oslo-området

Kontaktperson
Seniorrådgiver Linda M. Andersen