1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Slik vil statsbudsjettet påvirke mediebransjen

Mann bruker nettbrett. Foto: Medietilsynet

Hovedtrekkene for mediebransjen kommende år er kutt i produksjonstilskuddet og en ny støtteordning for innovasjon i lokalaviser. Dette kommer frem i forslag til statsbudsjettet for 2018 som ble lagt frem i dag. Kompensasjon til kommersiell allmennkringkaster er nytt av året.

Det samlede forslaget til mediestøtten er en halv milliard kroner (500,5 millioner), inkludert kompensasjonen for allmennkringkasting (135 millioner).

Produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier kuttes med 25,7 millioner kroner. Regjeringen foreslår å sette av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner. Den nye tilskuddsordningen skal være søknadsbasert, rettet mot redaksjonell innholdsrettet innovasjon og særlig fremme journalistikk og digitalisering hos lokalaviser. Kulturdepartementet vil sende utkast til forskrift på høring i løpet av våren 2018.

Det vurderes en ytterligere omlegging av mediestøtten gjennom å vri en større del av støtten til innovasjon og utvikling i mediebransjen. Det planlegges en egen stortingsmelding om saken våren 2018. Samlet bevilgning til produksjonstilskudd i 2018 er 294,3 millioner kroner.

Lokale lyd- og bildemedier – med tilskudd til kringkastingsformål og digitaliseringstiltak i lokalradioer får en ramme er på 19,4 millioner kroner, mot 19 millioner i 2017. Kulturdepartementet foreslår at programproduksjoner og utviklingsprosjekter som stimulerer til norsk musikk skal prioriteres.

Midler til øvrige støtteordninger, slik som medieforskning og etterutdanning, tilskudd til samiske aviser og distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark, er videreført.

Kulturdepartementet arbeider videre med ny finansieringsmodell for NRK, jf. stortingsmelding om NRK i desember 2016.

NRK-lisensen foreslås satt til 2 922 kroner – mot 2 867 kroner i 2017.

Les mer om forslagene for mediene i statsbudsjettet her.