1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2017

Nytt fra Medietilsynet

Åpnes for tv-reklame på delt skjerm

Snart kan skjermen din plutselig bli delt slik at du får reklameinnslag samtidig som de lange tv-sendingene pågår.

Fra 1. juli blir det tillatt å sende reklame på delt skjerm på tv. Det betyr at skjermen deles når reklameinnslaget kommer, slik at reklame og programinnhold vises samtidig. Ser du på et sykkelritt, kan du fortsette å se sendingen mens reklamen vises. Reklamedelen av skjermen skal merkes tydelig, slik at det ikke er tvil om hva som inngår i reklameblokka og hva som er den ordinære sendingen.

Flere muligheter for sponsoridentifikasjon

For programsponsorer vil det bli tillatt å vise sponsorplakater i løpet av programmet. Enkeltinnslag inne i et program kan også sponses. Reglene har tidligere vært slik at sponsor bare kan identifiseres ved begynnelsen og slutten av programmet – i tillegg til ved avbrudd.

Reklamemengde

Kringkastingslovens bestemmelse om at reklameinnslag ikke kan overstige 15 prosent av kringkasters daglige sendetid, blir opphevet. Mengden reklame som sendes kan fortsatt ikke være mer enn tolv minutter per klokketime.

Presentasjon av premier i programmer

Det blir slutt på egne regler for hvordan premier skal presenteres i programmer. Premier vil fra nå av kunne presenteres etter de alminnelige reglene om produktplassering.

Hvorfor nye regler?

Formålet med de nye reglene er å bedre finansieringsmulighetene for norske tv-kanaler. Disse kanalene er i konkurranse med kringkastere som sender fra land med mer liberale reklameregler. Det er Medietilsynet som fører tilsyn med at reklamereglene på norske tv-kanaler følges.

Kontaktperson: Lars Erik Krogsrud