1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv
 4. Aktuelt 2020

Nytt fra Medietilsynet

Kompensasjonsordningen: 167 medier har søkt koronastøtte

Medietilsynet skal fordele inntil 300 millioner kroner bevilget av Stortinget som støtte til medier rammet av koronaepidemien. Foto Medietilsynet
Medietilsynet skal fordele inntil 300 millioner kroner bevilget av Stortinget som støtte til medier rammet av koronaepidemien. Foto Medietilsynet

Medietilsynet har mottatt 167 søknader om støtte etter at søknadsfristen for kompensasjonsordningen gikk ut 13. august. – Vi tar sikte på en rask saksbehandling, og målet er å utbetale støtten i månedsskiftet august-september, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

For å få støtte, må mediet oppfylle kriteriene for å kunne motta kompensasjon for inntektsbortfall som følge av koronakrisen. Blant annet stilles det krav om at mediet må drive regelmessig journalistisk produksjon, og det må ha hatt et dokumenterbart fall i omsetningen på minst 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Medietilsynet kommer til å beregne støttebeløpet til de ulike medievirksomhetene basert på den økonomiske informasjonen mediene nå har sendt inn. Den økonomiske rammen til fordeling som er bevilget av Stortinget er på 300 millioner.

Det er 16 nettaviser, 79 aviser, en lokal-TV kanal, 18 radiokanaler og 53 tidsskrift (nett- og papirbasert interesse- og medlemsblad) som har søkt om koronakompensasjon.

Se hele listen over søkere til kompensasjonsordningen her.

Kompensasjonen fordeles slik:

 • Medier kan få kompensasjon for inntil 60 prosent av inntektsbortfallet fra 15. mars til 30. juni 2020, begrenset oppad til 15 millioner kroner per foretak. Støttebeløp beregnet til under 25 000 kroner utbetales ikke.
 • Dersom den samlede beregnede kompensasjonen overstiger rammen på 300 millioner kroner, får alle medier samme prosentvise avkortning.
 • Kompensasjonen betales ut én gang per søker og det betales ikke ut forskudd. Det gis kun kompensasjon for inntektsbortfall som skyldes koronakrisen og redusert arbeidsgiveravgift i 2020 trekkes fra kompensasjonsbeløpet.
 • Beregnet kompensasjon pluss driftsresultat for perioden 15. mars til 30. juni 2020 kan ikke overstige driftsresultatet for samme periode i 2019.

Noen av kriteriene som må være oppfylt for å kunne motta kompensasjon:

 • Mediet må drive regelmessig journalistisk produksjon og publisere nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse.
 • Mediet må ha en redaktør.
 • Mediet må kunne dokumentere et fall i omsetning på minst 15 prosent fra samme periode i 2019.
 • Mediet må ha hatt minst én ansatt registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret siden 15. mars 2020. Minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020.
 • Mediet må ha levert lovpålagte rapporter for 2018 og må ha betalt skatter og avgifter.

Virksomheter som ikke er omfattet av ordningen:

 • Nyhetsbyråer
 • Virksomheter som er under avvikling eller konkursbehandling
 • Produksjonsselskaper og innholdsleverandører som ikke publiserer selv
 • Medieplattformer som kun tilbyr brukergenerert innhold
 • Bloggere, youtubere og influensere.

Les mer om ordningen her