1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2020

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet: – Kompensasjonsordning er viktig for medienes samfunnskritiske rolle

Medietilsynet skal forvalte den nye, midlertidige kompensasjonsordningen som omfatter alle redaktørstyrte medier. Foto Medietilsynet
Medietilsynet skal forvalte den nye, midlertidige kompensasjonsordningen som omfatter alle redaktørstyrte medier. Foto Medietilsynet

Medietilsynet er glad for regjeringens forslag om en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier, der de får kompensert deler av omsetningsfallet som følge av korona-utbruddet.

– Redaktørstyrte medier har en svært viktig rolle i en krisesituasjon, både når det gjelder å formidle informasjon, stille kritiske spørsmål og sørge for at ulike synspunkt og vurderinger kommer fram. For å sikre at mediene kan gjøre sin viktige jobb både under krisen og etterpå, er det viktig at de ikke må permittere journalister på grunn av fallet i annonseinntektene. Forslaget om en egen kompensasjonsordning for mediene bidrar forhåpentlig til at journalistene kan holdes i jobb, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet legger opp til en smidig søknadsprosess

Den foreslåtte kompensasjonsordningen omfatter alle redaktørstyrte medier. Lokale og regionale medier kan få støtte dersom de har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden fra 1. mars til og med 15. juni i år målt mot samme periode i fjor. For øvrige medier er grensen satt til 20 prosent omsetningsfall. Medietilsynet skal forvalte den nye ordningen.

– Vi legger opp til en rask og effektiv søknadsbehandling, slik at utbetaling kan skje snarest mulig etter at søknadene er levert. Medietilsynet kommer med nærmere informasjon om søknadsprosessen så snart som mulig, sier Velsand.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfall

Forslaget regjeringen nå har lagt fram, innebærer at mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet for perioden fra 1. mars til og med 15. juni. Støtten er begrenset oppad til 15 millioner kroner per virksomhet. Kompensasjonen skal justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre korona-tiltak. Regjeringen legger opp til at medier som har fått støtte fra den generelle kontantstøtteordningen for bedrifter også kan få støtte fra den midlertidige kompensasjonsordningen, men det blir da gjort en avkortning for dem som har fått annen støtte i forbindelse med korona-utbruddet.

Forslaget til kompensasjonsordning skal nå på høring, og må også godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan).

Mediene taper cirka 930 millioner kroner i inntekter

Tidligere beregninger fra Medietilsynet viser at mediene ligger an til å tape inntekter på om lag 930 millioner kroner i perioden mars til mai i år, målt mot samme periode i 2019. Lokalradioene rammes hardest av inntektsbortfall relatert til korona-situasjonen, viser tallene fra Medietilsynet. Totalt er det anslått et inntektsbortfall for lokalradioene på knappe 33 prosent i perioden mars-mai i år mot samme tid i fjor. Beregningene viser videre at avisene samlet taper vel 500 millioner kroner, noe som utgjør et inntektsbortfall på cirka 17 prosent. For nasjonale tv- og radiokringkastere anslås tapet på vel 18 prosent (cirka 360 millioner kroner) og for fagtidsskriftene cirka 18 prosent (vel 50 millioner kroner).