1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2020

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet kan stanse utenlandsk pengespillreklame på tv fra nyttår

Den nye regelen om pengespillreklame skal bidra til å redusere antall problemspillere og negative konsekvenser av spilleproblemer. Foto Medietilsynet
Den nye regelen om pengespillreklame skal bidra til å redusere antall problemspillere og negative konsekvenser av spilleproblemer. Foto Medietilsynet

Fra 1. januar får Medietilsynet mulighet til å stanse reklame fra utenlandske pengespillselskaper som er rettet mot norske tv-seere. – Vi er klare til å ta fatt på oppgaven med å stoppe reklame som etter norske regler er ulovlig, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Den nye regelen om pengespillreklame i kringkastingsloven gjør at Medietilsynet fra 1. januar neste år kan pålegge norske distributører å gripe inn og stanse markedsføring på tv og bestillingstjenester (program som seeren selv velger når han eller hun vil se, for eksempel Viaplay eller Dplay) for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Den nye bestemmelsen skal bidra til å redusere antall problemspillere og negative konsekvenser av spilleproblemer.

– Spillene det reklameres for her har høy risiko for spilleavhengighet, og du kan tape veldig mye penger på kort tid. Spilleproblemer er alvorlig ikke bare for spilleren, men også for hele familien. Det er en grunn til at denne reklamen er ulovlig, og det er bra at vi får flere verktøy for å stoppe den, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

De utenlandske aktørene er størst på pengespillreklame

Medietilsynet har kartlagt pengespillreklame på direktesendte tv-kanaler rettet mot norske seere siden 2013. Kartleggingen omfatter ikke pengespillreklame på nett og andre steder.

Totalt brukte de norske og utenlandske pengespillselskapene til sammen 865 millioner kroner på tv-reklame fra august 2019 til juli 2020 (det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering).

De utenlandske spillselskapene, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, står for to tredeler av totalt antall kroner som brukes på pengespillreklame rettet mot norske tv-seere. De norske spillselskapene Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Pantelotteriet og Postkodelotteriet, som har lov å sende reklame på tv i Norge, står for en tredel av reklamekronene.

Over 80 prosent av all pengespillreklame som sendes på tv i Norge er utenlandsk. I løpet av et gjennomsnittsdøgn sender utenlandske pengespillselskap 1 250 reklamer. Til sammenligning sender de norske spillselskapene 287 reklamer.

Det er mye ulovlig pengespillreklame på norske tv-skjermer. Denne reklamen bidrar til å legitimere og opprettholde et ulovlig tilbud. Seks av ti nordmenn vet ikke, eller er usikre på, hvem som har lov til å tilby pengespill i Norge. Vi mener all tv-reklamen er en grunn til det, sier Hamar.

Medietilsynet kan pålegge distributørene å stoppe reklame for ulovlige pengespill

Etter pengespillovgivningen er det allerede forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

– Forbudet har hittil ikke kunnet brukes for å hindre markedsføring på tv-kanaler som er etablert i utlandet. Den nye regelen som trer i kraft gir oss nå noen virkemidler mot denne formen for reklame, sier Velsand.

Fra nyttår kan Medietilsynet dermed gripe inn mot markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, ved å pålegge netteiere og tv-distributører å hindre tilgangen til slik reklame. Slikt pålegg kan kun gis dersom det finnes avtalemessige- eller tekniske muligheter for å fjerne reklamen. Før pålegg gis skal Medietilsynet innhente en rådgivende uttalelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Distributørene får ikke plikt til å fjerne reklamen før Medietilsynet har truffet vedtak.

Medietilsynet har sammen med Lotteritilsynet informert aktørene i bransjen om det nye regelverket som gjelder fra nyttår. Du kan også lese mer om de nye reglene på Medietilsynets nettsider og på Lotteritilsynets nettsider.