1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2020

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet reduserer gebyrene til tre lokalradioer

Medietilsynet har redusert gebyrene til tre lokalradioer etter føringer fra Medieklagenemnda. Foto Medietilsynet
Medietilsynet har redusert gebyrene til tre lokalradioer etter føringer fra Medieklagenemnda. Foto Medietilsynet

Medietilsynet har redusert gebyrene til lokalradioene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) etter føringer fra Medieklagenemnda. – Vi er fornøyd med at nemnda ga oss rett i at radioene har brutt konsesjonsvilkårene, og tar til etterretning at nemnda ønsket lavere gebyrer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at Asker og Bærum Lokalradio, Norsk Lokalkringkasting og Radio Hurum alle har brutt grensen på 135 000 kroner i året i reklameinntekter. Nemnda er også enig i at Norsk Lokalkringkasting og Radio Hurum har videresendt innhold fra Radio Metro i strid med vilkårene i konsesjonen.

Begrensningene for lokalradioene som fortsatt får sende på FM i storbyene er pålagt for å sikre at disse radioene ikke hindrer lytternes overgang til digital lytting.

Gebyrer på inntil 50 000 kroner

Klagenemnda mente imidlertid at det må tas mer hensyn til de tre lokalradioenes økonomi når størrelsen på gebyrene ble fastsatt, og ba derfor tidligere i år Medietilsynet om å redusere gebyrene.

– Vi er fornøyd med at Medieklagenemnda, i likhet med Medietilsynet, karakteriserer bruddene som grove. Så tar vi hensyn til nemndas føringer, og har nå redusert gebyrene, sier Velsand.

Medietilsynet gir Norsk Lokalkringkasting et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner, Asker og Bærum lokalradio får et gebyr på 40 000 kroner og Radio Hurum et gebyr på 15 000 kroner.

Medietilsynet ønsker bedre virkemidler

Medietilsynet mener at dagens regelverk og virkemidler ikke er tilstrekkelig for å kunne håndheve de begrensningene som er satt for lokalradioene som fortsatt sender på FM i storbyene.

– Det er svært krevende å undersøke og dokumentere brudd på konsesjonsvilkårene slik disse nå er utformet. Når klagenemnda i tillegg mener gebyrene skal settes så lavt, er vi bekymret for at sanksjonsmidlene ikke er sterke nok til å forhindre regelbrudd, sier Velsand.

I forbindelse med forslag om å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM i ytterligere fem år, har Medietilsynet foreslått å endre i konsesjonsvilkårene for lokalradioer som sender i storbyene.

Om vilkår for å sende på FM i storbyene

  • Lokalradiostasjonene som sender på FM-nettet i storbyene kan ikke drives kommersielt. Årsaken er at disse radioene ikke skal hindre lytternes overgang til digital lytting.
  • Lokalradioene som fortsatt kan sende på FM i storbyene kan årlig tjene inntil 135 000 kroner, eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter, i reklame- og sponseinntekter.
  • Det er ikke tillatt med sam- eller videresending av innhold fra andre radiokanaler.
  • Medietilsynet skal kontrollere at regelverket overholdes.