1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyheitsarkiv
  4. Aktuelt 2020

Nytt fra Medietilsynet

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge

Lovendring: Fra januar 2021 får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Det melder kulturminister Abid Q. Raja 20. mai. Foto: Flickr
Lovendring: Fra januar 2021 får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Det melder kulturminister Abid Q. Raja 20. mai. Foto: Flickr

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

Etter pengespilloven er det allerede forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Men forbudet har hittil ikke kunnet anvendes overfor tv-aktører som er etablert i utlandet. I en nylig publisert befolkningsundersøkelse trekkes nettopp reklame frem som en faktor som bidrar til å øke problemspill. Ett av funnene i undersøkelsen er at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame.

Medietilsynet får nye verktøy for å stanse reklame

– Jeg er veldig fornøyd med at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å gi Medietilsynet nye verktøy for å stanse reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. – Her lytter vi til de som har et problemfylt forhold til pengespill, og til deres pårørende, sier statsråden.

– Hittil har vi ikke hatt de nødvendige verktøyene for å håndheve reklameforbudet overfor de utenlandske aktørene. Men med denne bestemmelsen får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill, forklarer Raja.

Endringen gjelder fra januar 2021

Lovforslaget fikk mange positive reaksjoner i høringsrunden, og flere høringsinstanser pekte på at endringene får stor betydning for personer som har et problematisk forhold til pengespill.

12. mai vedtok Stortinget regjeringens forslag om å innta en egen bestemmelse i kringkastingsloven som gir Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Den nye bestemmelsen trer i kraft fra 1. januar neste år.

– Vi kommer til å bruke tiden fram til da til å forberede tilsynet med den nye bestemmelsen, og ønsker i den prosessen også en god dialog med Lotteritilsynet og aktørene, sier Velsand.