1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv
 4. Aktuelt 2020

Nytt fra Medietilsynet

Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Ungdom utsettes for digital blotting

De fleste foreldre er ikke klar over at mange barn utsettes for digital blotting. – Det er viktig at foreldre snakker med barna sine om deling av nakenbilder. Medietilsynet har laget konkrete råd for en slik samtale, som vi håper kan være til hjelp, sier Mari Velsand. Foto Medietilsynet
De fleste foreldre er ikke klar over at mange barn utsettes for digital blotting. – Det er viktig at foreldre snakker med barna sine om deling av nakenbilder. Medietilsynet har laget konkrete råd for en slik samtale, som vi håper kan være til hjelp, sier Mari Velsand. Foto Medietilsynet

Fire av ti norske 13 – 18-åringer har fått tilsendt nakenbilder, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Mange som har mottatt slike bilder, har fått dem fra en ukjent på nett. – Det er bekymringsfullt at såpass mange unge utsettes for digital blotting fra ukjente, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

For første gang har Medietilsynet tall på hvor mange 13 – 18-åringer som mottar nakenbilder og hvor de kommer fra. 42 prosent svarer at de har mottatt et nakenbilde, og 40 prosent av dem som har fått et slikt bilde, fikk det fra en ukjent på nettet. Andelen som har mottatt nakenbilder øker med alder, og er høyest blant jentene.

– Det er ikke lov å sende et nakenbilde til noen som ikke har bedt om det. Medietilsynet mener det er viktig at digital blotting fra ukjente anmeldes, slik at politiet kan etterforske disse sakene, sier Velsand.

Foreldre tror ikke deres barn mottar nakenbilder         

Medietilsynets undersøkelse viser også at rundt halvparten (46 prosent) av de unge er blitt bedt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv. Av disse fikk 40 prosent spørsmålet fra en ukjent på nett.

Kun tolv prosent av de spurte har delt nakenbilder av seg selv. Dette tallet har holdt seg stabilt siden 2016, viser Medietilsynets undersøkelser.

– Det er en myte at «alle» barn og unge deler nakenbilder av seg selv. Det er viktig at barn og unge vet at det å dele nakenbilder slett ikke er noe «alle andre» gjør, og at de tidlig lærer hvordan de best kan håndtere slike situasjoner, sier Velsand.

Bare fem prosent av foreldre med barn i aldersgruppen 13–17 år har svart ja på spørsmål om deres barn har mottatt nakenbilder fra andre, ifølge tall fra Medietilsynet.

– Dette viser at de fleste foreldre ikke er klar over at mange barn utsettes for digital blotting. Det er viktig at foreldre snakker med barna sine om deling av nakenbilder. Medietilsynet har laget konkrete råd til en slik samtale, som vi håper kan være til hjelp, sier Velsand.  

Noen tilbys penger eller gaver for å dele nakenbilder

Av dem som har sendt eller delt et nakenbilde av seg selv, har 13 prosent fått betalt for det, viser Barn og medier 2020.

Kripos jobber med å bekjempe internettrelaterte overgrep mot barn og unge, og får en del tips om personer som tilbyr penger for nakenbilder av mindreårige. – I noen tilfeller tilbys unge en ganske stor pengesum. Det fører til at noen fristes til å sende nakenbilder til personer de ikke kjenner, sier politioverbetjent Hanne Andreassen i Kripos. 

Ifølge Kripos brukes nettet for å komme i kontakt med barn i de store overgrepssakene.
– De som ber om nakenbilder, tar gjerne kontakt med veldig mange barn. Det gjør det spesielt viktig å få stoppet disse personene. Vi oppfordrer unge til å rapportere inn uønskede henvendelser til det spillet eller sosiale mediet de bruker, eller oss i politiet, sier Andreassen.

Medietilsynet ønsker nasjonal strategi for å styrke innsatsen

Medietilsynet mener det bør gjøres mer for å stoppe ukjente som sender nakenbilder til eller ber om slike bilder fra unge, og at disse sakene må anmeldes og prioriteres av politiet.

– I tillegg er det behov for mer informasjon både til barn og foreldre. Skal vi få gjort noe med disse utfordringene, må samarbeidet mellom ulike myndighetsaktører styrkes. Medietilsynet har derfor foreslått å etablere en nasjonal strategi på barn og medier-feltet, sier Velsand.

Barn og medier 2020 om ungdom og deling av nakenbilder

 • 42 prosent av 13 – 18-åringer har fått tilsendt nakenbilder av andre. Andelen øker med alder og er høyest blant jentene. Av dem som har fått tilsendt nakenbilder, fikk 40 prosent bildene fra en ukjent på nettet.
 • 46 prosent av 13 – 18-åringene er blitt spurt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv. Andelen er størst blant de de eldste barna, og større blant jentene enn blant guttene. 42 prosent av dem som ble spurt om å sende eller dele et nakenbilde, ble spurt av en ukjent på nettet.
 • 12 prosent har sendt eller delt et nakenbilde av seg selv – et tall som har holdt seg relativt stabilt de siste fire årene. I 2018 svarte 13 prosent av 13-18-åringene at de i løpet av det siste året hadde sendt nakenbilde av seg selv, mens tallet var ni prosent i 2016. (NB: 2016-undersøkelsen hadde kun respondenter opp til 16 år).
 • 13 prosent av dem som har delt et nakenbilde av seg selv, har fått betalt for det. Flere gutter enn jenter oppgir å ha fått betalt i form av penger eller gaver (22 prosent gutter mot seks prosent jenter av dem som har delt).
 • Kun fem prosent av foreldre med barn i aldersgruppen 13-17 år har svart ja på spørsmål om deres barn har mottatt nakenbilder fra andre, viser et spørsmål stilt til foreldre i anledning Barn og medier 2020.

Om Barn og medier 2020

 • Cirka 3400 barn og unge i alderen 9 – 18 år har deltatt i Barn og medier 2020.
 • Spørsmålene om erfaringer med seksuelle kommentarer, nakenbilder og porno på nett i løpet av det siste året er kun stilt til aldersgruppen 13 – 18 år (cirka 2000 respondenter).
 • Respondentene har svart på undersøkelsen via et nettbasert spørreskjema i en skoletime. Barn og unge på 51 skoler over hele landet har deltatt.
 • Feltperiode: desember 2019 til januar 2020.