1. Startsiden
 2. Nyheter
 3. Nyheitsarkiv
 4. Aktuelt 2021

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet har gjennomført omfattende tilsyn: Distributører varsles om mulig pålegg om å stoppe pengespillreklame fra utlandet

Medietilsynet avdekket tidligere i år at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Foto Medietilsynet
Medietilsynet avdekket tidligere i år at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Foto Medietilsynet

Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å pålegge Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler. – Vi sender nå varsel om dette til tv-distributørene. De får så mulighet til å redegjøre for sitt syn før Medietilsynet eventuelt gir et slikt pålegg, sier direktør Mari Velsand.

Medietilsynet avdekket tidligere i år at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Markedsføringen omfatter både tradisjonell reklame og sponsoridentifikasjoner.

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år, gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. En slik plikt for distributørene gjelder først fra Medietilsynet har fattet vedtak. Hensikten er å bidra til å forebygge spilleproblemer i den norske befolkningen og unngå negative konsekvenser av slike spilleproblemer.

Medietilsynet mener det kan være grunnlag for pålegg

Medietilsynet mener et pålegg om å stoppe pengespillreklamen kan oppfylles ved at distributørene avtaler med Discovery hvilke vilkår som skal gjelde for å formidle tv-kanalene, og at det finnes tekniske løsninger som kan tas i bruk uten at det medfører uforholdsmessige kostnader og ulemper.

– Vi mener distributørene har mulighet til å stoppe denne reklamen. Medietilsynets foreløpige vurdering er derfor at det kan være grunnlag for å pålegge distributørene å stanse den markedsføringen for utenlandske pengespill som Discovery sender på tv-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge, sier Velsand.

Nent sluttet å sende pengespillreklame mens Discovery fortsatte

Medietilsynet gjorde 42 opptak på til sammen over 90 timer i forbindelse med kontrollen av pengespillreklame hos tv-selskapene Discovery Communications og Nent Group. Det ble funnet reklame og sponsoridentifikasjoner for spillselskapene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. Discovery har dermed fortsatt å sende reklame for utenlandske pengespill rettet mot nordmenn i strid med norsk regelverk etter 1. januar i år. Kontrollen avdekket ingen brudd på tv-kanalene fra Nent Group som ble kontrollert.

– Medietilsynet oppfordrer Discovery til å vise samfunnsansvar på samme måte som Nent Group har gjort, og slutte å sende reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge, sier Velsand.

Medietilsynet kan gi tvangsmulkt til distributørene dersom de ikke oppfyller pålegg

Et pålegg om å stoppe pengespillreklamen kan kun gis dersom distributøren har avtalemessige eller tekniske muligheter til å fjerne markedsføringen.

– Medietilsynet mener mye taler for at de avtalemessige og tekniske mulighetene finnes, og derfor sender vi nå varsel til distributørene. Før vi tar endelig stilling til om de skal pålegges å stanse reklamen, får distributørene mulighet til å komme med sine synspunkter, sier Velsand.

Et vedtak kan inneholde pålegg om å fjerne eller hindre tilgang til den ulovlige markedsføringen av pengespill. Medietilsynet kan gi distributøren tvangsmulkt hvis pålegget ikke oppfylles innen fristen som settes. Vedtaket kan påklages til Medieklagenemnda.

Dette er regelen i kringkastingsloven om pengespillreklame

 • Fra 1. januar 2021 kom det en ny regel inn i kringkastingsloven, som gjør at Medietilsynet kan pålegge norske distributører å fjerne eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge på tv og i bestillingstjenester (en tjeneste som tilbyr program seeren selv velger når han eller hun vil se). I kontrollen Medietilsynet har gjort nå, er kun fjernsynskanaler og ikke bestillingstjenester.
 • Etter pengespillovgivningen, som Lotteritilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Det er likevel slik at markedsføringsforbudet ikke kan håndheves overfor fjernsynskanaler som er etablert i andre land.
 • Bestemmelsen i kringkastingsloven gjør det mulig å gripe inn overfor norske distributører for å stanse markedsføringen av pengespill uten norsk tillatelse.
 • Et pålegg om å stoppe pengespillreklame kan kun gis dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å fjerne markedsføringen.
 • Plikten til å fjerne pengespillreklame som ikke har tillatelse i Norge gjelder fra Medietilsynet treffer et eventuelt vedtak med pålegg om å fjerne reklamen. Dette innebærer at distributørene ikke gjør noe lovstridig ved å formidle pengespillreklame frem til vedtak er fattet.

Pengespillreklame på tv-kanaler som sendes i Norge

 • Totalt brukte de norske og utenlandske pengespillselskapene 865 millioner kroner på tv-reklame fra august 2019 til juli 2020 (det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering).
 • De utenlandske spillselskapene, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, står for to tredeler av totalt antall kroner som brukes på pengespillreklame rettet mot norske tv-seere. De norske spillselskapene Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Pantelotteriet og Postkodelotteriet, som har lov å sende reklame på tv i Norge, står for en tredel av reklamekronene.
 • Over 80 prosent av all pengespillreklame som sendes på tv i Norge er utenlandsk. I løpet av et gjennomsnittsdøgn sender utenlandske pengespillselskap 1 250 reklamer. Til sammenligning sender de norske spillselskapene 287 reklamer.
Kilde: Reklamestatistikk fra Nielsen Media Research for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020.