1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Organisasjon

Organisasjon

Organisasjonskart og leiing

Medietilsynet held til i Fredrikstad og har for tida 37 faste årsverk. Tilsynet består av tre fagavdelingar og ei avdeling med ansvar for administrative oppgåver.

Juridisk og regulatorisk avdeling har ansvar for å sjå til at lover og forskrifter på medieområdet blir følgde og for å føre tilsyn med dette. Avdelinga forvaltar mediepolitiske verkemiddel, som direkte mediestøtteordningar og løyving av kringkastingskonsesjonar. Vidare arbeider avdelinga med å utvikle regelverk og følger opp kontakten med internasjonale myndigheiter på mediefeltet. 

Avdeling for innsikt og analyse har ansvar for datahandtering, innsikt/analyse og utgreiing på tvers av alle fagområde i Medietilsynet. Dette inkluderer blant anna følgande område: marknadsøkonomi/marknadstrendar, barn og medium, kritisk medieforståing, mediemangfald, teknologi, internasjonal utvikling/globale aktørar.

Avdeling for kommunikasjon og rådgiving har ansvar for ekstern og intern informasjon, og for rådgiving på områda barn og medium og kritisk medieforståing. Avdelinga har også ansvar for aldersklassifisering av kinofilm.

Fellestenester har ansvar for alle administrative støttefunksjonar i Medietilsynet, inkludert økonomistyring, lønn og personal og IKT. Vidare har avdelinga ansvar for gebyr- og avgiftsinnkrevjing og videogramregistrering.

 

bilde organisasjonskart per februar 2022.JPG

Sjå heile organisasjonskartet for Medietilsynet.

Les meir om Medietilsynets organisasjon og aktivitetar i vår årsrapport.

Leiinga

Direktør Mari Velsand

Mari Velsand har vore direktør i Medietilsynet sidan 2017. Ho har tidlegare lang leiarerfaring frå mediebransjen, mellom anna som konserndirektør i Amedia, konsernsjef i Tun Media, sjefredaktør i Nationen og programdirektør i NRK. Ho har også jobba som journalist i fleire medium. Mari har utdanning frå Norsk Journalisthøgskole og ein mastergrad i leiing frå BI.

Hanne Nistad Sekkelsten, avdelingsdirektør (juridisk og regulatorisk avdeling)

Sekkelsten er utdanna jurist frå Universitetet i Oslo, og starta i Medietilsynet i 2010. I 2018 blei ho avdelingsdirektør etter å ha fungert i stillinga sidan 2017. Sekkelsten har variert erfaring frå ulike offentlege forvaltningsinstansar, blant anna frå Fylkesmannen i Østfold. Ho har også arbeidd som advokat i advokatfirmaet Din Advokatpartner AS, før ho blei tilsett i Medietilsynet i 2010.

Pernille Huseby, avdelingsdirektør (kommunikasjon og rådgiving)  

Pernille Huseby starta som avdelingsdirektør i Medietilsynet i september 2021. Ho har lang erfaring som journalist og kommentator, både i VG og Nationen, og har vore politisk redaktør i Nationen i ei årrekke. Pernille har også vore generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.  Ho er utdanna frå Universitetet i Oslo, med hovudfag i medievitskap.

Rune Albertsen, avdelingsdirektør (innsikt og analyse)

Albertsen starta i Medietilsynet i september 2021. Han har ein master i industriell teknologi og driftsleiing frå Universitetet i Stavanger, og har erfaring både som toppleiar, analytikar, kunderådgivar og konsulent. Albertsen har hatt fleire leiande roller i GroupM, som er den største mediebyrågrupperinga i verda. Før det har han blant anna jobba fleire år som marknadsanalytikar i management consultingselskapet Vanguard Strategy i London.

Erik Handelsby, konstituert avdelingsdirektør (fellestenester)

Handelsby ble konstituert avdelingsdirektør i februar 2022. Han har lang erfaring innan økonomi, leiing, styring og rapportering i offentleg sektor. Handelsby har dei siste åra vore ein av Deloittes spesialistar på økonomi- og styring av verksemder, og har tidlegare jobba i mange år på dette feltet på Universitetet i Oslo.

Medietilsynet: Dette er vi til for