1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Om Medietilsynet

Massiv økning i ulovlig pengespillreklame som rettes mot Norge – nå tar Medietilsynet kontakt med mediemyndighetene i Storbritannia, Spania, og Nederland

Etter norsk regelverk kreves det en tillatelse for å sende pengespillreklame. Flere tv-kanaler som sender til Norge fra utlandet har pengespillreklame for spillselskaper det ikke er gitt tillatelse for, slik som Betsson, Unibet og Norgesautomaten.

Medietilsynet, i samarbeid med Lotteritilsynet, tar nå kontakt med mediemyndighetene i Storbritannia, Spania og Nederland i et forsøk på å stanse den ulovlige pengespillreklamen.

I to undersøkelser utført av Nielsen Media Research i 2014 og 2015 for Medietilsynet kommer det frem at omfanget av pengespillreklame rettet mot Norge er økende. Markedet for ulovlig pengespillreklame har økt fra 423 millioner i 2014, til 609 millioner kroner i 2015. Dette er en økning på 44 prosent på de siste ti månedene. Økningen har vært størst fra de tv-kanalene som sender fra Storbritannia. Lotteritilsynet har slått fast at disse reklamene er i strid med markedsføringsforbudet i pengespillovgivningen.

Diagram som viser reklamekroner og visning av pengespillreklame for norske og utenlandske spillselskaper

TV3 er kanalen som har mottatt flest reklamekroner fra spillselskaper uten tillatelse. Kanalen sendte pengespillreklame til en markedsverdi av 159 millioner kroner fra 2014 til 2015. Kun 9 millioner av disse var for spillselskaper med tillatelse.

Diagram som viser markedsverdi i NOK på reklame brukt på lovlig og ulovlig spillreklame i kanaler som sender til Norge fra Storbritannia

Setter i verk konsultasjonsprosedyre mot tre land

Det er begrenset hva norske myndigheter kan gjøre for å stoppe slik reklame inn til Norge. I følge senderlandsprinsippet i AMT-direktivet gjelder lovgivningen i landet der kanalen sender fra. Likevel åpner AMT-direktivet for at statene kan innføre strengere regler på områder som er omfattet av direktivet. I tilfelle et land opplever at det blir sendt tv-reklame i strid med nasjonal lovgivning, kan landet kontakte mediemyndigheten i senderlandet med sikte på å finne en gjensidig løsning.

– Nå sender vi brev til mediemyndighetene i Storbritannia, Spania og Nederland etter den såkalte konsultasjonsprosedyren, sier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet. – Kort sagt informerer vi mediemyndighetene i de tre landene om problemstillingen og hvilke kanaler som er omfattet. Medietilsynet ber mediemyndighetene om å oppfordre tv-kanalene til å etterkomme norsk regelverk, sier Thoresen.

Mediemyndighetene i Storbritannia, Spania og Nederland har to måneder på seg til å besvare henvendelsen fra Medietilsynet.

For mer informasjon om saken ta kontakt med direktør Tom Thoresen eller seniorrådgiver Linda M. Andersen.

Les brevene sendt fra Medietilsynet under:

Brev til det britiske medietilsynet OFCOM

Brev til det spanske medietilsynet

Brev til nederlandske medietilsynet