1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Aktuelt

Utlysning av spektrumstillatelse og anleggskonsesjon til det digitale bakkenettet

Antenne

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet utlyser landsdekkende spektrumstillatelse i frekvensbåndet 470-694 MHz og anleggskonsesjon for kringkastingstjenester. Søknad sendes til Nkom, og denne må være mottatt innen 23. mai 2017 kl. 12.00.