1. Startsiden
  2. Nyheter

juli 2021

Medietilsynet: EUs digitale lover må sikre medienes uavhengighet

26. jul. 2021 Medietilsynet er opptatt av å verne ytringsfriheten og medienes uavhengighet når EU nå utformer nytt lovverk på det digitale området.

Ferietid er spilletid: Medietilsynet gir råd til foreldre om barnas dataspilling

14. jul. 2021 Ferietid er spilletid, og tall fra Medietilsynet viser at nesten alle norske barn spiller dataspill. – Sommeren kan være et godt tidspunkt for foreldre til å engasjere seg og snakke med barna om temaer som aldersgrenser og pengebruk i dataspill, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet med veileder om småbarn og skjermbruk på samisk

08. jul. 2021 Medietilsynets veileder til foreldre om småbarn og skjermbruk finnes nå også på samisk. – Halvparten av ett- til femåringene har tilgang til nettbrett. Tidlig digital tilgang stiller store krav til foreldrene, og vi ønsker å tilby veiledning på alle norske språk, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet oppfordrar foreldre til å snakke med barna om nettvett i ferien

07. jul. 2021 For mange barn og unge betyr ferietid også mykje skjermtid, og Medietilsynet oppfordrar foreldre til å ta ein sommarprat om nettvett med barna sine. – Den siste tida har politiet åtvara mot blant anna deling av nakenbilde og skremmande videoar i sosiale medium. Dette er noko foreldra bør snakke med barna om, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Slaget om å beskytte barn mot skadelig medieinnhold står ikke lenger i kinosalen: Statlig forhåndskontroll av kinofilm bør avvikles

06. jul. 2021 Det er på tide at distributørene overtar ansvaret for å sette aldersgrense på kinofilmer, og dermed likebehandles med andre aktører som viser film- og tv-program.

Lavere annonseinntekter, men mediene bedret lønnsomheten under pandemien

01. jul. 2021 Til tross for betydelig inntektsfall, bedret norske medier lønnsomheten i pandemi-året 2020. Det viser en ny analyse fra Medietilsynet. – Annonsefallet har vært betydelig, men kostnadsreduksjoner redder resultatene for mange, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

juni 2021

Medietilsynet har gjennomført omfattende tilsyn: Distributører varsles om mulig pålegg om å stoppe pengespillreklame fra utlandet

30. jun. 2021 Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å pålegge Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler. – Vi sender nå varsel om dette til tv-distributørene. De får så mulighet til å redegjøre for sitt syn før Medietilsynet eventuelt gir et slikt pålegg, sier direktør Mari Velsand.

Medietilsynet forfølger ikke brudd som skyldes korona: TV 2 oppfylte de fleste kravene i 2020

29. jun. 2021 TV 2 oppfylte de fleste kravene i avtalen med staten om kommersiell allmennkringkasting i 2020, ifølge Medietilsynet. Unntaket var kravene til lokalisering og sportsprogram. – Begge bruddene skyldes koronapandemien, og er dermed utenfor TV 2s kontroll. Medietilsynet forfølger derfor ikke saken videre, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Forslag til lovendring på høring: Medietilsynet foreslår å avvikle statleg førehandskontroll av kinofilm

25. jun. 2021 Medietilsynet foreslår å flytte ansvaret for å sette aldersgrense på kinofilm til distributørane. I dag er det Medietilsynet som gjer dette. – Statleg førehandskontroll har utspelt si rolle, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Kulturdepartementet sender no forslaget til lovendring på høyring, saman med utgreiinga frå Medieskadelegheitsutvalet, som går inn for det same.

Ny pengespellov gjer det straffbart å marknadsføre pengespel mot barn

23. jun. 2021 I forslaget til ny pengespellov blir det lettare å straffe dei som bryt lova, og det blir blant anna straffbart å marknadsføre pengespel mot barn. – Heile seks av ti av 9–18-åringane har fått reklame for pengespel. Medietilsynet er derfor glad for lovendringa, seier direktør Mari Velsand.

Eierkonsentrasjon i avismarkedet – en nødvendighet eller en fare?

22. jun. 2021 Dagens tilsynsordning med fusjoner og oppkjøp i avismarkedet er godt tilpasset de store endringene som skjer i næringen.

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene

17. jun. 2021 NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Medietilsynet held fast på avgjerda si: Ikkje produksjonstilskott til Nett.no

16. jun. 2021 Nett.no oppfyller ikkje vilkåra for dispensasjon og får derfor ikkje mediestøtte for 2019. Det er konklusjonen når Medietilsynet har vurdert saka på nytt etter at ho var oppe i Medieklagenemnda.

Retusjert reklame må merkes etter lovendring

15. jun. 2021 Medietilsynet er glad for lovendringen som gjør at retusjert reklame må merkes. – Tall fra våre undersøkelser viser at barn utsettes for reklamepress fra ung alder. Vi tror lovendringen kan bidra til å redusere kroppspress, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Rune Albertsen blir ny direktør for innsikt og analyse i Medietilsynet

10. jun. 2021 Rune Albertsen (37) er ansatt i en nyopprettet stilling som avdelingsdirektør for innsikt og analyse i Medietilsynet. Han kommer fra stillingen som client director i Business Science, GroupM, og har lang og bred erfaring med forretnings- og medierelaterte analyser.