1. Startsiden
  2. Nyheter

november 2022

Rekordår for aviser, tv og radio i 2021, men nå kan den positive trenden snu

29. nov. 2022 Fjoråret ble et svært godt økonomisk år for norske medieselskaper, viser en ny rapport fra Medietilsynet. De samlede inntektene økte med 2,2 milliarder kroner, tilsvarende 8,6 prosent. – Utviklingen tyder på at 2022 blir et svakere år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dei minste lokalavisene får åtte millionar kroner meir i mediestøtte enn i fjor

25. nov. 2022 Dei minste lokalavisene får åtte millionar kroner meir enn i fjor når Medietilsynet no har fordelt produksjonstilskottet for 2022. Klassekampen er framleis den avisa som får mest i støtte.

Et skritt nærmere reell norsk innflytelse over globale plattformer

24. nov. 2022 Nye EU-regler for digitale tjenester styrker norske brukeres rettigheter på globale plattformer. Samtidig flyttes deler av oppfølgingsansvaret til Norge. Det er en mulighet Norge bør benytte seg av.

Bredt innholdsmangfold i norske nettaviser

Sju nye aviser får produksjonstilskudd

11. nov. 2022 Sju nye aviser kommer inn i ordningen for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier etter at Medietilsynet har vurdert årets søkere. Av sytten nye søkere får ti avslag fordi de ikke fyller vilkårene for ordningen.

Nye tall fra Medietilsynet: Stadig færre jenter gamer 

10. nov. 2022 Mens ni av ti gutter i alderen 9-18 år spiller dataspill, gamer bare seks av ti jenter, viser tall fra Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Andelen jenter som spiller, har gått ned med 17 prosentpoeng siden 2020. – Vi må jobbe for en mer inkluderende dataspillkultur, der både jenter og gutter trives, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Seks av ti barn og unge som spiller har brukt penger til å kjøpe noe i spill

08. nov. 2022 Det er vanlig blant barn og unge å bruke penger i dataspill, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Mer enn seks av ti 9–18-åringer som gamer har brukt penger i spill. – Det kan være lett å bruke mer penger enn planlagt, så foreldre bør følge godt med, oppfordrer Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Inga rettsak om pengespelreklame

04. nov. 2022 Discovery trekker søksmålet sitt mot staten når det gjeld forbod mot å distribuere tv-reklame for pengespel utan norsk løyve. – Dette er enda eit viktig skritt for å kunne verne sårbare spelarar, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet er det einaste statsorganet som oppfyller krava i språklova

04. nov. 2022 Ingen andre sentrale statsorgan enn Medietilsynet oppfyller krava i språklova om å bruke både nynorsk og bokmål. Det kjem fram i ein ny rapport frå Språkrådet. – Vi jobbar aktivt kvar dag med å bruke begge målformer, og det er veldig hyggeleg at det blir anerkjent, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Menneskerettsprisen går til journalistane bak prosjektet Politimakt mot barn

03. nov. 2022 Kulturdepartementets menneskerettspris 2022 går til eit graveteam i Stavanger Aftenblad og det omfattande journalistiske prosjektet deira kalla Politimakt mot barn. – Teamet har gjort eit imponerande prosjekt i kjernen av samfunnsoppdraget til pressa, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

oktober 2022

Spill med internasjonal suksess skal lære unge å gjenkjenne falske nyheter 

28. okt. 2022 Det kan være vanskelig å forstå hvordan falske nyheter blir til og hvor raskt de sprer seg. Nå lanserer Medietilsynet et spill som skal sette de unge bedre i stand til å forstå disse mekanismene. Vel sju av ti 13–18-åringer sier de har sett en falsk nyhet på nettet det siste året, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022.

Nye tall fra Medietilsynet: Sju av ti barn og unge har sett falske nyheter

28. okt. 2022 Sju av ti 13–18-åringer sier de har sett en falsk nyhet på nettet det siste året, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. – Å forstå hvordan falske nyheter blir til og hvor raskt de sprer seg, kan være vanskelig. Derfor lanserer Medietilsynet nå et spill om dette temaet, sier direktør Mari Velsand.

Selv om nesten alle ungdommer har digital tilgang, faller noen likevel utenfor

27. okt. 2022 Omtrent alle 13–18-åringer har mobil og tilgang til pc, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. En ny rapport fra Redd Barna avdekker imidlertid at en del har såpass dårlig utstyr eller tilgang at de sliter med å følge opp skolearbeid og bruke offentlige tjenester.

Ny filmkampanje fra Medietilsynet viser hvor vanskelig og viktig personvern er

21. okt. 2022 Da Finn Myrstad i Forbrukerrådet skulle bli far, gjennomførte han et eksperiment: Kunne han klare å holde datterens fødsel skjult fra alle de store, annonsedrevne aktørene på internett? Det var ikke bare-bare.

Lokalradioene kan søke 11 millioner i digitaliseringsstøtte

13. okt. 2022 Nå kan lokalradioene søke om 11 millioner kroner til digitalisering. – Lokalradioene har en sårbar økonomi. Digitaliseringsstøtten er derfor viktig for å kunne sende på DAB, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.