1. Startsiden
  2. Nyheter

mai 2022

VGTV gikk for langt i omtale av sponsa premiar

20. mai. 2022 I ein episode av Harm & Hegseth på VGTV i april omtalte programleiarane sponsa premiar frå Kondomeriet meir omfattande enn det er lov til. – Dette er eit klart brot på reglane, og vi gir VGTV ei åtvaring for brotet, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Møte for europeiske mediemyndigheter i Antwerpen

13. mai. 2022 Europeiske mediemyndigheter møttes denne uken fysisk for første gang på mer enn to år. Tiltak mot markedsføring mot barn, reguleringer av globale plattformer og sanksjoner var blant temaene i Antwerpen.

Lokalradioar får åtte millionar i støtte – halvparten går til å dekke DAB-utgifter

13. mai. 2022 Medietilsynet fordeler 8,2 millionar kroner i støtte til lokalradioane, der 4,4 millionar kroner går til å dekke utgiftene lokalradioane har med å sende på DAB. – Lokalradioane har stram økonomi. Denne støtta bidrar til at lokalradioar kan tilby programinnhaldet sitt på DAB, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet varsler at Sámimag må betale tilbake støtte

10. mai. 2022 Medietilsynet avslår Sámimags søknader om støtte for 2019 og 2020 etter Medieklagenemndas vedtak om at den samiske avisen ikke oppfylte kravet om minst 48 årlige utgaver. Sámimag har mottatt et forhåndsvarsel fra Medietilsynet om å betale tilbake en del av den tidligere utbetalte støtten.

april 2022

Medietilsynet mener det er viktig for ytringsfriheten at Norge ikke blokkerer russiske medier

26. apr. 2022 Regjeringen sier nei til forhåndssensur og Norge følger dermed ikke EUs blokkering av russiske Russia Today og Sputnik. – Russisk propaganda bekjempes best med kunnskap og journalistikk, og Medietilsynet støtter derfor regjeringens beslutning, sier direktør Mari Velsand.

Enighet i EU om hvilke krav som skal stilles til Google og Facebook

26. apr. 2022 Europaparlamentet, Rådet og EU-kommisjonen ble lørdag enige om prinsippene i Digital Services Act (DSA). DSA skal gi brukerne bedre kontroll over hvordan globale plattformer som Facebook og Google bruker persondata til å målrette innhold, og skal gjøre det enklere å fjerne innhold som er ulovlig etter nasjonal lovgivning.

Medietilsynet ber om tydeleg merking av retusjert reklame

21. apr. 2022 Medietilsynet har gitt innspel til korleis det nye kravet om å merke retusjert reklame bør utformast. – Tydeleg merking er ein føresetnad for at barn og unge skal kunne vurdere innhaldet på ein kritisk måte, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Samiske aviser kan søke om 39 millionar kroner

19. apr. 2022 Medietilsynet opnar no for årets søknader om støtte til aviser som har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe, med frist 10. juni. I år skal det fordelast litt meir enn 39 millionar kroner til dei samiske avisene.

Langfredag og 1. påskedag er det forbode å sende reklame på tv og radio

11. apr. 2022 Radio- og tv-kanalane har ikkje lov til å sende vanleg reklame den 15. og 17. april i år, sidan det er forbode å sende reklame langfredag og 1. påskedag. Mange av kringkastarane vel å gi bort reklameplassen til ideelle organisasjonar desse dagane.

Distributørene overtar ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilmer

08. apr. 2022 Et nytt lovforslag vil avvikle den statlige forhåndskontrollen av kinofilm. Forslaget innebærer at distributørene overtar ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilmene. – Medietilsynet har lenge jobbet for en slik løsning, og mener dette er en viktig modernisering av regelverket, sier direktør Mari Velsand.

16 nye aviser har søkt mediestøtte i år

08. apr. 2022 Blant dei 16 nye søkjarane til produksjonstilskottet er Avisa Oslo, Resett, Document.no, iHarstad, Mitt Kongsvinger, Steinkjer24 og Filternyheter.no. – At det kjem så mange søknader frå nye aviser, viser både at det skjer mykje i avismarknaden, og at støtteordninga er viktig for mediemangfaldet, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet fordeler mediestøtte: Lokale radio- og tv-kanaler får 13 millioner for å digitalisere og lage nye program

08. apr. 2022 Medietilsynet har fordelt 13,4 millioner kroner i støtte til 67 programproduksjoner, 50 radioprogram og 17 lokal-tv program. – Denne støtten er et viktig bidrag til mediemangfoldet ved at den styrker det lokale medietilbudet, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Endringsforslag skal modernisere mediestøtten

07. apr. 2022 Flere endringer som skal styrke de minste lokalavisene, er blant forslagene til endringer i forskriften om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier som Kultur- og likestillingsdepartementet nå har sendt på høring.

Medietilsynet mener: Målet er å verne sårbare spillere

07. apr. 2022 Medietilsynet pålegger nå de fem største norske tv-distributørene å fjerne reklamen fra utenlandske spillselskap. Å få bort pengespillreklamen er et viktig tiltak for å beskytte problemspillerne.

Medietilsynet pålegger tv-distributørene å stoppe pengespillreklame fra Discovery

05. apr. 2022 Tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente må stanse markedsføringen for utenlandske pengespill på Discoverys tv-kanaler. Det har Medietilsynet bestemt. – Tiltaket er viktig for å begrense problemspillingen i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.