1. Startsiden
  2. Nyheter

oktober 2021

Nå kan lokalradioene søke om 21,6 millioner kroner i støtte

15. okt. 2021 Omkring halvparten av støtten på 21,6 millioner kroner til lokalkringkastere som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter for å digitalisere lokalradioene. – Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Hurdalsplattformen: Redaktørstyrte medium som føresetnad for ytringsfridom og demokrati

13. okt. 2021 Den nye regjeringa vil sikre sterke norske medium og leggje til rette for at alIe grupper i samfunnet har eit godt medietilbod. Det går fram av Hurdalsplattformen, som blei lagd fram av Arbeiderpartiet og Senterpartiet 13. oktober.

Medietilsynet styrker laget på barn og medier-feltet

13. okt. 2021 Medietilsynet har ansatt Maria Grande (44) som seniorrådgiver og Lea Mariero (23) som rådgiver på barn og medier-feltet. Grande kommer fra stilling som prosjektleder i NRK, mens Mariero er leder for Press – Redd Barna Ungdom.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022: Medietilsynet får 2,5 millioner kroner mer til tiltak for kritisk medieforståelse

12. okt. 2021 Regjeringen foreslår å øke Medietilsynets budsjett med 2,5 millioner kroner neste år for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse. – Medieutviklingen stiller store krav til mediebrukernes kompetanse, for eksempel for å kunne oppdage desinformasjon og falske nyheter. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen støtter vårt ønske om å styrke dette feltet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Undersøkelse fra Medietilsynet om kommersielt press på nett: Én av ti unge er blitt lurt til å kjøpe noe

11. okt. 2021 Nesten én av ti 16–24-åringer mener de har blitt lurt til å kjøpe noe på internett det siste året, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. Andelen er dermed dobbelt så høy som i befolkningen generelt. – Tallene viser at det er viktig å utvikle kritisk medieforståelse fra tidlig alder, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

september 2021

Få hjelp til å bli tryggere på nett

30. sep. 2021 Synes du det er vanskelig å finne ut om en nyhet på internett er falsk? Er det skremmende at nettsider samler inn informasjon om hva du gjør på nett? Som Medietilsynet mener FN det er viktig å inkludere eldre i samfunnsdebatten, også den digitale – og har derfor valgt digitalisering som tema for årets internasjonale dag for eldre fredag 1. oktober.

TVNorge braut reglar om sponsing

30. sep. 2021 Medietilsynet har ved eit tilfelle gitt Discovery åtvaring for å ha brote reglane om identifisering av sponsor på TVNorge. – Discovery brukte slagord og element frå sponsoren sine reklamekampanjar i sponseplakaten, noko som ikkje er lov, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Tv-distributørene har svart på Medietilsynets varsel om stans av pengespillreklame

23. sep. 2021 Tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox har nå svart på Medietilsynets varsel om at det kan være grunnlag for å pålegge dem å stanse den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler. – Vi går grundig gjennom svarene før vi konkluderer i saken, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet lyser ut forskingsmidlar

17. sep. 2021 Fire millionar kroner ligg i potten når Medietilsynet no lyser ut pengar til medierelaterte forskingsprosjekt. – Prosjekt innanfor temaa mediemangfald, kritisk medieforståing og dataspel blir prioriterte i denne tildelinga, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ingen medier brøt valgloven under årets valg

14. sep. 2021 Medietilsynet avdekket ingen brudd på valgloven under valgdagene søndag 12. og mandag 13. september. Mediene hadde ikke lov til å offentliggjøre valgresultat og valgdagsmålinger før tidligst kl. 21.00 på valgdagen mandag.

De unge har krav på en trygg digital hverdag

10. sep. 2021 Barndommen er digitalisert, men vi voksne kan ikke overlate barn og ungdom til seg selv online. Vi må være til stede og hjelpe dem til å bli kompetente mediebrukere. Derfor har regjeringen nå vedtatt en nasjonal strategi for en trygg digital oppvekst.

Elleve medium må betale tilbake koronastøtte etter kontroll i Medietilsynet

10. sep. 2021 I ein kontroll av 32 støttemottakarar fann Medietilsynet at elleve mottakarar hadde fått feil i støtte. Dei må no betale tilbake 1,55 millionar kroner. – At det er ein relativt beskjeden sum som må betalast tilbake, vitnar om at dei fleste media har fått tilnærma rett beløp, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet med ny guide som skal hjelpe eldre å oppdage falske nyheter

08. sep. 2021 Eldre synes det er langt vanskeligere enn yngre å håndtere desinformasjon og falske nyheter på nett, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. – Vi håper Medietilsynets nye guide kan bidra til å styrke eldres kritiske medieforståelse, sier direktør Mari Velsand.

Brudd på valgloven kan medføre bøter

07. sep. 2021 Det er ikke lov å offentliggjøre valgresultat og valgdagsmålinger før tidligst kl. 21.00 på valgdagen mandag. Forbudet er innført for å hindre at velgerne blir påvirket mens stemmingen pågår. Medietilsynet vil følge med under valgdagene søndag 12. og mandag 13. september for å avdekke eventuelle brudd på valgloven.

Ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst: Kritisk medieforståing, medverknad og opplæring av dei unge står sentralt

03. sep. 2021 Medverknad frå barn og ungdom blir viktig når Medietilsynet skal bidra til å gjennomføre strategien regjeringa har lagt for trygg digital oppvekst. – Reell medverknad frå barn og unge, informasjon og opplæring, personvern og forsking er blant innsatsområda i strategien, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.