1. Startsiden
  2. Nyheter

mai 2023

Medietilsynet fordeler totalt 21,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte til 44 prosjekter i år. Totalt får over 100 medier støtte. Foto Medietilsynet.

Over 100 medier får innovasjonsstøtte

25. mai 2023 Prosjektet der 72 lokalaviser skal samarbeide om å lage lokal, ambisiøs datajournalistikk får mest, med 3,6 millioner kroner i støtte. – Innovasjonsstøtten skal gjøre det enklere for små, lokale medier å digitalisere og fornye seg, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Det er forbode å sende reklame på tv og radio 1. pinsedag, langfredag, 1. påskedag og 1. juledag. Foto Medietilsynet

1. pinsedag er det forbode å sende reklame på tv og radio

24. mai 2023 Radio- og tv-kanalane har ikkje lov til å sende vanleg reklame søndag 28. mai i år, sidan det er forbode å sende reklame 1. pinsedag. Mange av kringkastarane vel å gi bort reklameplassen til ideelle organisasjonar denne dagen.

Fleire av programma til dei tv- og radiokanalane som får støtte, skal dekke ulike sider ved kommune- og fylkestingsvalet til hausten. Illustrasjonsfoto Ketil Blom / Medietilsynet

Lokale tv- og radiokanalar får over ni millionar i støtte

22. mai 2023 Ein del av støtta på 9,2 millionar kroner går til tv- og radioprogram som skal dekke ulike sider ved valet til hausten. – Støtta er med på å styrke det lokale demokratiet og mediemangfaldet rundt om i landet, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

TV 2 får advarsel fra Medietilsynet etter å ha brutt en viktig regel om sponsing i programmene «Jørgine – alene med flokken» og «I fyr og flamme». Foto TV 2

TV 2 får advarsel fra Medietilsynet etter brudd på reklameregler

15. mai 2023 TV 2 får advarsel fra Medietilsynet etter å ha brutt regelen om når sponsor skal identifiseres i et program. – Regelen er laget for å gjøre seerne oppmerksomme på at et redaksjonelt program er sponset, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Facebook, YouTube og TikTok har lite ansvar for innholdet som publiseres hos dem. Det skal de nye EU-reglene for digitale tjenester (DSA) gjøre noe med. Foto Medietilsynet

Medietilsynet ønsker nye EU-regler for digitale tjenester velkommen

03. mai 2023 De nye EU-reglene for digitale tjenester (DSA) skal gjøre det tryggere for folk å være på nett og samtidig sikre ytringsfriheten. – Internasjonale reguleringer som DSA er også viktige for at Medietilsynet skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte framover, konkluderer Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i tilsynets årsrapport for 2022.

april 2023

Nettverket ble opprettet av Medietilsynet høsten 2022, og består av ni ungdomsorganisasjoner som på ulike måter arbeider med digital oppvekst. Foto Newslab

– Vi må også se mulighetene det å være digitale gir de unge

28. apr. 2023 Å sikre en trygg digital oppvekst for barn og unge, handler ikke bare om å løse problemer. Det handler like mye om å se muligheter, mener Medietilsynets ungdomsnettverk.

NRK brøt regelen om nøytral identifisering av sponsor under årets Vasaloppet i mars i år. Foto skjermdump fra NRK TV

NRK får advarsel fra Medietilsynet etter brudd på reklameregler

26. apr. 2023 NRK får advarsel fra Medietilsynet etter å ha brutt regelen om nøytral identifisering av sponsor. – Regelen er laget for at seerne skal kunne skille sponsing av redaksjonelt innhold fra tradisjonell reklame, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet skal fordele 400 millionar kroner i produksjonstilskott til avisene i 2023. Foto Medietilsynet

Ti nye søkjarar til produksjonstilskottet

20. apr. 2023 Blant dei ti nye søkjarane til produksjonstilskottet er Document.no, Filternyheter.no, Flatangernytt, Shifter og Tipsbladet. Dei tre fyrste avisene søkte også i fjor, men fekk ikkje innvilga støtte. – At vi også i år får så mange søknader, viser at støtteordninga framleis er viktig for mediemangfaldet, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Barn og unge utsettes for massive mengder reklame på sosiale medier gjennom innlegg fra influensere. Det bør vi gjøre noe med. Foto 15 sekunder

Barnas digitale rom er fulle av reklame

19. apr. 2023 Influensere utsetter norske barn og unge for store mengder reklame i sosiale medier. Det bør vi både være bekymret for og gjøre noe med.

Nesten halvparten av innleggene fra de mest populære influenserne inneholder reklame, og i nesten to av ti innlegg er ikke reklamen merket. Foto 15 sekunder / Medietilsynet

Massivt reklametrykk mot barn og unge i sosiale medier

13. apr. 2023 Det er reklame i nær halvparten av innleggene fra de mest populære influenserne blant norske barn og unge, viser en kartlegging Retriever har gjort for Medietilsynet. – Tallene dokumenterer at barn og unge utsettes for et enormt kommersielt press, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

mars 2023

De fleste får med seg nyheter. Når sosiale medier regnes med, er det kun 14 prosent som ikke bruker noen nyhetskilder. Foto Ketil Blom / Medietilsynet

Høyere tillit til mediene enn til journalister

28. mar. 2023 Nordmenn har høy tillit til redaktørstyrte medier som NRK, VG og TV 2, men betraktelig mindre tillit til journalister. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet om folks nyhetsvaner. Rapporten viser også at de aller fleste velger redaktørstyrte medier når de skal oppdatere seg på nyheter.

Filmen Shazam! Fury of The Gods går fra aldersgrense 9 til 12 år. Foto Gamereactor

Varsel fra Medietilsynet førte til høyere aldersgrense på filmen Shazam! Fury of The Gods

23. mar. 2023 Etter kinofilmdistributørene selv begynte å sette aldersgrenser fra nyttår, har Medietilsynet gjennomført tilsyn med 17 kinofilmer. – Vi har kun sendt ut ett varsel om å endre én aldersgrense. I filmen Shazam! Fury of The Gods førte varselet til at distributøren nylig endret aldersgrensen fra 9 til 12 år, sier Hanne Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Jana Jeličić og Frid-Lorine Danielsen Aarnes i andre trinn ved Hvam videregående skole tester nytt læringsopplegg. Foto: Rune Valle.

Nytt læringsopplegg skal hjelpe ungdom å forstå hvorfor de blir hektet på mobilen

21. mar. 2023 Et nytt spillbasert undervisningsopplegg skal øke ungdoms bevissthet rundt egen tidsbruk på nett. Opplegget er utviklet av Medietilsynet i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA).

Det er første gongen Medietilsynet gir sanksjon etter brot på reglane om aldersgrenser i biletprogramlova. Foto Medietilsynet

TV 2, VGTV, Dagbladet og Se & Hør braut reglar om aldersgrenser – får åtvaring

16. mar. 2023 Medietilsynet gir TV 2 åtvaring for å ha sett for låge aldersgrenser på fleire filmar og program. I tillegg får VGTV, Dagbladet og Se og Hør si strøymeteneste seher.no kvar si åtvaring for ikkje å ha sett aldersgrenser på program dei etter reglane skulle ha sett aldersgrenser på.

februar 2023

Medietilsynet vel å prioritere driftsstøtta til digitalisering av lokalradio etter ein kraftig auke i kostnadene den siste tida. Foto Medietilsynet

Lokalradioane får dobbelt så mykje i driftsstøtte til digitalisering

24. feb. 2023 Medietilsynet tildeler 8,2 millionar kroner i driftsstøtte til digitalisering av lokalradio i år, nesten ei dobling av støtta frå 2022. – Vi vel å følge råda frå bransjen om å prioritere driftsstøtta til digitalisering, og set i år av litt mindre til utbygging av DAB-nett, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.