1. Startsiden
  2. Nyheter

januar 2023

Forskrifta for innovasjonsstøtte er revidert, slik at fleire medium i fagpressa frå 2023 får høve til å søke om støtte. Foto Ketil Blom / Medietilsynet

Medietilsynet skal fordele 21,5 millionar til innovasjon i media

27. jan. 2023 Medietilsynet skal fordele 21,5 millionar kroner i innovasjonsstøtte i 2023, og opnar no for søknader. – Innovasjonsstøtta skal gjere det lettare å digitalisere og drive innovasjon, særleg for små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Det er ikke tillatt å plassere reklameinnslag i kortvarige øvelser, som langrennssprint, slik at seeropplevelsen forringes. Foto Shutterstock

TV 2 får advarsel for brudd på reklameregler under ski-sprint

25. jan. 2023 Medietilsynet har gitt TV 2 en advarsel etter at kanalen sendte reklame som gikk ut over seeropplevelsen under en verdenscup i langrennssprint. – Reklamesendingen førte til at seerne ikke fikk se hele sprinten i fullskjerm, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Sekkelsten.

Illustrasjonsbilde nakenbilder. Foto 15 sekunder/Medietilsynet

Medietilsynet og politiet mener: Ta nakenbildepraten for å forebygge

20. jan. 2023 Halvparten av jentene og hver femte gutt på 13–14 år er blitt spurt om å dele nakenbilder av seg selv. Vi voksne bør starte samtalen om digital bildedeling tidligere enn vi kanskje tror.

Medietilsynet mener det bør være lov med politisk reklame på tv, slik det i dag er på sosiale medier. Foto Medietilsynet

Medietilsynet støtter forslag om å åpne for politisk reklame på tv

20. jan. 2023 Medietilsynet støtter Ytringsfrihetskommisjonens forslag om å droppe forbudet for politisk reklame på tv. – Nordmenn bruker mindre tid på tv, og mer tid på digitale medier, der formidlingskraften er minst like sterk. Derfor er argumentene for et fortsatt reklameforbud på tv betydelig svekket, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Flere jenter får og blir spurt om nakenbilder av ukjente, mens guttene oftest får bilder og forespørsler fra noen de kjenner, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Foto 15 sekunder / Medietilsynet.

Halvparten av jentene på 13–14 år er blitt spurt om å dele nakenbilder på nett

11. jan. 2023 Nær halvparten av jentene i 13–14-årsalderen er blitt spurt om å sende nakenbilder av seg selv til andre, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. Fire av ti har mottatt nakenbilder fra andre.

Distributørene for kinofilm setter nå aldersgrenser på filmer før de vises på kino, på samme måte som for eksempel TV 2 og NRK gjør for tv-program. Foto Medietilsynet

Nå settes aldersgrensene på kino av distributørene

02. jan. 2023 Fra 1. januar har distributørene selv ansvar for å sette aldersgrense på kinofilmer. Frem til nå har dette vært gjort av Medietilsynet. – Dette er en nødvendig modernisering av regelverket. Vi skal passe godt på slik at det blir like trygt som før å ta med ungene på kino, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Fra nyttår overtar filmdistributørene ansvaret for å sette aldersgrenser på filmer som vises på kino i Norge. Foto Medietilsynet

Kino-opplevelsen skal fortsatt være trygg

02. jan. 2023 Fra nyttår overtar filmdistributørene ansvaret for å sette aldersgrenser på filmer som vises på kino i Norge. Men vi i Medietilsynet lover å fortsette å passe godt på, slik at det skal være like trygt som før å ta med ungene på kino.

desember 2022

VGTV får en advarsel fra Medietilsynet for brudd på reglene om produktplassering og tydelig merking. Foto faksimile VGTV

VGTV får åtvaring for brot på reklame-reglane i Harm & Hegseth

21. des. 2022 VGTV får åtvaring av Medietilsynet for å ha gitt logoar på studiointeriør ei unødig framståande rolle, og for at produktplasseringa ikkje var tydeleg nok merka i programmet «Harm & Hegseth».

Medietilsynet har fått svært få henvendelser fra publikum under fotball-VM, noe som kan tyde på at tv-sendingene har vært i tråd med publikums forventninger. Foto Adidas

Ingen brot på reklamereglane i sendingane under fotball-VM

20. des. 2022 Medietilsynet fann ingen brot på reklame- og sponsereglane under sendingane i fotball-VM. Sendingane blei også teksta direkte i tråd med krava som blir stilt til universell utforming

Medietilsynet meiner ei kombinert investerings- og bidragsplikt vil gi eit breitt og variert filmtilbod, i tillegg til å styrke den norske filmbransjen. Foto: Pixabay

Medietilsynet støttar regjeringas forslag om at strøymetenestene må investere i norsk innhald

19. des. 2022 Dersom regelen om at strøymetenestene må investere i norske filmar og seriar, anten direkte eller gjennom bidrag til Filmfondet, blir vedtatt, får Medietilsynet oppgåvene med å handheve plikta til medfinansiering og å føre tilsyn.

Alle avisene som får støtte har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe, noko som er eit av vilkåra for å få produksjonsstøtte. Foto Berit Roald NTB

Medietilsynet har fordelt 39 millionar kroner i støtte til samiske aviser

16. des. 2022 Dei fire avisene Ávvir, Ságat, Snåsningen og NordSalten Avis får til saman om lag 39 millionar kroner i støtte i 2022. – Støtta bidrar til å gjere dei samiske skriftspråka meir synlege. Desse avisene speler ei viktig rolle for den samiske språkutviklinga, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Buot  aviissain mat ožžo doarjaga lea sámi álbmot váldoolahanjoavku, juoga mii lea eaktun oažžut buvttadandoarjaga. Govva: Berit Roald NTB

Mediabearráigeahčču lea juolludan 39 miljovnna doarjjan sámi aviissaide

16. des. 2022 Dat njeallje aviissa Ávvir, Ságat, Snåsningen ja NordSalten Avis ožžot oktiibuot sullii 39 miljovnna ruvnno doarjjan 2022:s. – Doarjja dahká sámegiela čállingielaid eanet oainnusin. Dain aviissain lea dehálaš rolla sámi giellaovdáneamis, dadjá Hanne Nistad Sekkelsten, Mediabearráigeahču juridihkalaš ja regulatoralaš ossodaga jođiheaddji.

Det er i utgangspunktet tillate med produktplassering i eit program som 71 grader nord kjendis. Her med årets deltakarar. Foto Matti Bernitz/Discovery

Discovery får åtvaring etter eksponering av matbutikken Joker i 71 grader nord

15. des. 2022 Medietilsynet gir åtvaring til Discovery etter at matbutikken Joker blir eksponert unødig mykje i ein episode av 71 grader nord – Norges tøffeste kjendis.

Over halvparten av 13–18-åringane som har sett porno på nett, såg porno for første gong før dei fylte 13 år. Foto Medietilsynet/15 sekunder

Fire av ti 13–14-åringar får porno-reklame på nett

14. des. 2022 Nesten fire av ti 13–14-åringar får reklame for porno på nett, viser Medietilsynets undersøking Barn og medier 2022. Mange seier at dei har fått reklamen via Google og TikTok. – Vi forventar at dei globale plattformene iverkset strengare tiltak for å få stansa pornoreklame retta mot barn, som også i dei fleste tilfelle er ulovleg etter norsk lov, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

En av de viktigste endringene i forskriften er at de minste lokalmediene kan motta mer i støtte enn tidligere. Foto Medietilsynet

Nye regler for avisenes største direkte mediestøtteordning er vedtatt

09. des. 2022 De nye reglene for å motta produksjonstilskudd, som Kultur- og likestillingsdepartementet har vedtatt i dag, skal gjøre regelverket tydeligere, mer moderne og inkludere de minste lokalavisene. – Det nye regelverket er bedre tilpasset den digitale utviklingen, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.