1. Startsiden
  2. Nyheter

juni 2021

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene

17. jun. 2021 NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Medietilsynet held fast på avgjerda si: Ikkje produksjonstilskott til Nett.no

16. jun. 2021 Nett.no oppfyller ikkje vilkåra for dispensasjon og får derfor ikkje mediestøtte for 2019. Det er konklusjonen når Medietilsynet har vurdert saka på nytt etter at ho var oppe i Medieklagenemnda.

Retusjert reklame må merkes etter lovendring

15. jun. 2021 Medietilsynet er glad for lovendringen som gjør at retusjert reklame må merkes. – Tall fra våre undersøkelser viser at barn utsettes for reklamepress fra ung alder. Vi tror lovendringen kan bidra til å redusere kroppspress, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Rune Albertsen blir ny direktør for innsikt og analyse i Medietilsynet

10. jun. 2021 Rune Albertsen (37) er ansatt i en nyopprettet stilling som avdelingsdirektør for innsikt og analyse i Medietilsynet. Han kommer fra stillingen som client director i Business Science, GroupM, og har lang og bred erfaring med forretnings- og medierelaterte analyser.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre

09. jun. 2021 Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet med prognose for årets mediestøtte: Økning for de fleste avisene

04. jun. 2021 Når Medietilsynet fordeler årets produksjonstilskudd til avisene, skal det totalt fordeles nær 370 millioner kroner, cirka 11,5 millioner mer enn i fjor. – Det betyr at for de fleste støttemottakerne øker tilskuddet med over tre prosent, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Pernille Huseby blir ny kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet

01. jun. 2021 Pernille Huseby (47) er ansatt som ny avdelingsdirektør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet. Hun kommer fra stillingen som generalsekretær i Actis, og har lang erfaring fra mediebransjen. Huseby begynner i stillingen 1. september.

13 aviser i «gamle Finnmark» får til saman 2,3 millionar kroner i distribusjonstilskott for 2021

01. jun. 2021 Medietilsynet har nå fordelt distribusjonstilskott til aviser i det geografiske området som var Finnmark fylke før fylkessamanslåinga 1. januar 2020. Tilskottet skal gjere det lettare å distribuere aviser lengst nord i landet.

mai 2021

Årsrapport for 2020: Medietilsynet nådde ut til flere med fakta, råd og innsikt under pandemien

31. mai. 2021 Da koronapandemien traff Norge i mars i fjor, måtte Medietilsynet tenke nytt for å nå ut med fakta, innsikt og råd. – Det siste året har vi gjennomført mange digitale arrangement, som er sett over 25.000 ganger. Det er mer enn en dobling fra året før, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ny undersøkelse fra Medietilsynet om kildekritikk på nett: Unge og eldre sliter mest med å skille mellom offentlig informasjon, reklame og mediesaker

21. mai. 2021 De yngste og eldste sliter mest med å skille offentlig informasjon, reklame og redaksjonelle saker på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. – Resultatene viser at tydelig merking og tiltak for å styrke kildekritisk kompetanse er viktig, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Mediemangfold og kritisk medieforståelse sentrale temaer i kulturministerens mediepolitiske redegjørelse

07. mai. 2021 Medietilsynets mediemangfoldsregnskap og arbeidet med å styrke befolkningens kritiske medieforståelse ble viet plass under kultur- og likestillingsminister Abid Rajas mediepolitiske redegjørelse for Stortinget tirsdag 4. mai.

Medieklagenemnda opprettholder Medietilsynets gebyr til FM-lokalradio

07. mai. 2021 FM-lokalradioen Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski) må betale et gebyr på 50 000 kroner for brudd på to av radioens konsesjonsvilkår om begrensede kommersielle inntekter og forbud mot videresending. Det er klart etter at Medieklagenemnda opprettholder Medietilsynets vedtak.

Medietilsynet har fått mange innspill til utredningene om NRK og mediestøtte

05. mai. 2021 Medietilsynet har mottatt over 40 innspill til utredningene om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og om de ulike ordningene for direkte mediestøtte. – Vi tar med oss innspillene i det videre arbeidet, og skal levere våre rapporter til Kulturdepartementet til høsten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

april 2021

Tilsyn viser omfattende brudd på pengespillregelverket fra Discovery

29. apr. 2021 Tilsyn har avdekket at en rekke av Discoverys tv-kanaler har hatt omfattende markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge. – Dette er alvorlige brudd på pengespillregelverket. Vi vurderer nå om det er grunnlag for å pålegge distributørene å fjerne reklamen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Én av ti har opplevd sjikane på nett

27. apr. 2021 Den vanligste formen for nettsjikane er hatefulle ytringer, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Én av ti har opplevd sjikane på nett, og flere unge enn eldre er utsatt for slike opplevelser. – Selv om tallet er lavt, er hatefulle ytringer og annen sjikane alvorlig, både for dem som rammes og for demokratiet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.