1. Startsiden
 2. Aktiviteter

Innspill til Medietilsynets arbeid og rapport om NRK og mediemangfold

Kvinne ser på mobil med tv i bakgrunnen. Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

Medietilsynet skal utarbeide en rapport om NRKs rolle og bidrag til mediemangfoldet. 20. november arrangeres et innspillmøte åpent for alle – og vi ønsker skriftlige innspill og bidrag innen 15. desember.

For
Mediebransjeaktører- og organisasjoner, forskningsmiljøer
Sted
Skriftlige innspill
Tid

Se strømming av innspillsmøtet 20. november

 

Frist for skriftlige innspill til Medietilsynets arbeid er 15. desember 2017. Merk emnefeltet "NRK mediemangfold" og send til post@medietilsynet.no  

Program for innspillmøtet 20. november 2017:

09.30 - 09.40: Velkommen, ved Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

09.40 - 11.30: Påmeldte innlegg fra deltakere:

 • Mediemangfold, mediepolitikk og NRK, ved Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL
 • NRKs påvirkning på de private aktørenes muligheter for inntekter i bruker- og annonsemarkedet, ved Einar Hålien, konsernredaktør i Schibsted
 • Konvergens og konkurransevridning, ved John Arne Markussen, ansvarlig redaktør i Dagbladet. Se og les innlegg/presentasjon
 • NRKs bidrag til mediemangfold, ved Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef. Se og les innlegg/presentasjon
 • Betraktninger om premisser for mediemangfold, ved Morten Micalsen, administrerende direktør i MTG TV
 • Innspill til trendanalyse, ved Terje Seljeseth, analyseansvarlig i Stiftelsen Tinius. Se og les innlegg/presentasjon
 • Farene ved NRKs dominerende posisjon i mediemarkedet, Lasse Kokvik, administrerende direktør i Bauer Media. Se og les innlegg/presentasjon
 • Innspill knyttet til problemstillinger rundt NRK og lokalaviser, ved Stig Finslo, direktør utgiverspørsmål og samfunnskontakt, Amedia. Se og les innlegg/presentasjon
 • NRKs rolle i tv-verdikjeden, Knut Ivar Solnes, leder for Content & Media Investments, Telenor Broadcast. Se og les innlegg/presentasjon
 • NRK og mediemangfold, Jarle Haugland, daglig leder for Tro & medier. Se og les innlegg/presentasjon

11.30 - 11.40: Pause

11.40 - 12.20: Kommentarer og innlegg fra salen – maks 3 min. hver

12.20 - 12.30: Oppsummering ved Mari Velsand

 

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en rapport om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet.

Oppdraget omfatter blant annet en vurdering av:

 • Hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold
 • I hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet
 • Hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes

Under innspillsmøtet ønsker Medietilsynet i tilknytning til punktene over særlig innspill til følgende to tema:

 • Hvilke innholdstilbud og hvilke aktører som bør omfattes av analysene?
 • Hvilke datagrunnlag som best kan belyse problemstillingene?

 

For spørsmål, ta kontakt med Hanne Sekkelsten eller Stine Elisabeth Henriksen.