1

Kino

Medietilsynet setter aldersgrense på alle filmer som skal vises på kino. Barn må ha fylt for eksempel 12 år for å gå alene på en film med 12-årsgrense.

Tillatt for alle Film som blir tillatt for alle skal ha en neddempet lyd- og effektbruk. De skal ikke inneholde noen urovekkende eller dramatiske scener, men filmene kan ha noen skumle elementer hvis de er kortvarige og foregår innenfor en trygg ramme. Dette kan også gjelde scener med voldsomme effekter hvis de er kortvarige og foregår i en tydelig humoristisk ramme. 
Aldersgrense 6 år Filmer som får 6-årsgrense kan inneholde enkeltscener som er mørke eller truende, eller scener med dramatisk lyd og kraftig effektbruk. Korte nifse elementer tillates innenfor rammen av «det gode gys», og milde voldsinnslag hvis de er tydelige humoristiske og overdrevne. Temaer som i utgangspunktet kan være vanskelige og vonde kan få en 6-årsgrense, men bare hvis de har et dempet uttrykk og er tilpasset barn. 
Aldersgrense 9 år Filmer som inneholder kortvarige og lite nærgående voldsinnslag kan få en 9-årsgrense. Dette gjelder også filmer som har lengre partier med mørk, intens eller utrygg stemning. Skremmende skikkelser og faretruende situasjoner kan finnes i denne aldersgrensen. Scener med ulykker, operasjoner eller dødsfall kan virke urovekkende på barn under 9 år. Det samme gjelder skildringer av utrygge familierelasjoner, mobbing og mennesker og dyr som lider. 
Aldersgrense 12 år Filmer som får 12-årsgrense kan inneholde opprivende tematikk knyttet til «voksensfæren». Eksempler kan være samlivskonflikter, seksuelle handlinger eller sterke følelsesutbrudd. Voldshandlinger eller kortere innslag med skrekkelementer i en urealistisk sammenheng, kan også få 12-årsgrense. Dette gjelder særlig filmer som er basert på kjente historier, bøker og tegneserier, eller filmer der handlingen er lagt til et tydelig fantasiunivers eller i en komisk ramme. Også mer virkelighetsnære voldsinnslag eller skremmende elementer kan tillates hvis de er kortvarige og lite nærgående skildret. Filmer og programmer kan også få 12-årsgrense hvis de har gjennomgående grov dialog og humor.
Aldersgrense 15 år Filmer som får 15-årsgrense kan inneholde realistiske, autentiske eller nærgående skildringer fra krig, katastrofer og terrorhandlinger. Filmer med nærgående seksuelle skildringer, eller som er gjennomgående seksualisert i uttrykket vil få 15-årsgrense. Det samme gjelder filmer som inneholder store mengder actionvold eller nærgående, kyniske og detaljerte voldsinnslag. Andre eksempler på 15-årsinnhold er scener med grov omsorgssvikt, nærgående skildringer av overgrep og angstskapende stemning.
Aldersgrense 18 år Filmer får i noen tilfeller 18-årsgrense. Hovedsakelig er dette filmer med særlig voldsomt innhold. Det kan være store mengder grove, kyniske og detaljerte voldshandlinger- ofte i kombinasjon med et angstskapende uttrykk. Filmer som inneholder omfattende, eksplisitte og nærgående seksuelle skildringer vil få en 18-årsgrense. Dette gjelder også enkeltstående skildringer av mer særegne former for sex eller en kombinasjon av vold og sex. Filmer som Medietilsynet ikke har vurdert må vises med en 18-årsgrense på kino.

Voksne kan være ledsagere for yngre barn 

Som voksen har du mulighet til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensen som er satt på kinofilmen. Du må da minst være fylt 18 år og fått foresattes tillatelse til å ta med barnet på kino. Dette kalles ledsagerregelen.

 • Alle barn kan gå på film med en 6-årsgrense når de er sammen med foresatte eller med en voksen ledsager som har fått tillatelse fra foresatte
 • For aldersgrensene 9, 12 og 15 kan du ta med barn som er inntil tre år yngre
 • 18-årsgrensen er absolutt. Det vil si at alle må være 18 år for å kunne se filmen

Ta hensyn - alle barn er ulike

Husk at barn og unge er ulike. Derfor skal du ta hensyn til barnets modenhet og tålegrense når du velger å ta med deg noen på kino som er yngre enn aldersgrensen på filmen. Selv om du for eksempel kan ta med en 6-åring på en film med 9-årsgrense, er det ikke sikkert filmen passer for nettopp ditt barn.

2

DVD og Blu-ray

Det er distributørens ansvar å sette aldersgrenser på filmer du kjøper eller leier.

All DVD og Blu-ray skal være merket med en aldersgrense på forsiden av omslaget. Som regel er dette en aldersgrense videodistributøren har satt selv. Hvis filmen har gått på kino etter 1. juli 2015 skal filmen ha den aldersgrensen Medietilsynet har satt.

Distributøren setter aldersgrensene etter de samme retningslinjene som Medietilsynet bruker. Hvis du vil vite mer kan du gå til bransjesiden Video for salg og utleie.

3

Tv

De fleste tv-programmer skal ha en aldersgrense. I Norge kan ikke tv-kanaler sende innhold med for eksempel 15-årsgrense midt på dagen. Slike sendetidsregler kaller vi også vannskilleprinsippet.

Aldersgrenser og merking

Tv-kanalene setter selv aldersgrensene etter retningslinjer utarbeidet av Medietilsynet. Aldersgrensene er de samme som for kinofilmer, og du finner informasjon om de ulike aldergrensene ovenfor under temaet "Kino". Tv-kanalene gir informasjon om aldersgrenser ved merking av programmet gjennom hele sendingen eller muntlig før programstart.

Disse programtypene trenger ikke aldersgrense:

 • Nyhets- og aktualitetsstoff
 • Undervisnings- og forskningsstoff
 • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
 • Musikkstoff
 • Idrettsstoff
 • Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff
 • Direktesendinger

Reklame, trailere og egenpromoer har ikke aldersgrense, men skal tilpasses aldersgrensen på filmen eller programmet det vises i tilknytning til.

 

Sendetidsregler

Sendetidsreglene gjelder alt innhold tv-kanalene viser, også reklame og egenpromoer. Sendetidsreglene er som følger:

 • Innhold som tilsvarer aldersgrensene Tillatt for alle, 6 år og 9 år kan sendes hele døgnet
 • Innhold som tilsvarer aldersgrense 12 år må sendes i perioden kl. 19:00 - 05.30
 • Innhold som tilsvarer aldersgrensene 15 og 18 år må sendes i perioden kl. 21:00 - 05:30

Send oss gjerne tips eller ta kontakt hvis du har spørsmål om aldersgrenser og merking på tv, eller om du mener vannskillereglene brytes:

 

Reglene gjelder norske tv-kanaler

Reglene gjelder for alle tv-kanaler som sender fra Norge. Det betyr at disse reglene ikke gjelder norske kanaler som sender fra utlandet, for eksempel FEM, MAX, TV3 og Viasat 4. Disse kanalene følger reglene som gjelder i det landet de sender fra.

 

4

Bestillingstjenester og nett-tv

Bestillingstjenester kan være filmleietjenester eller nett-tv som tilbys av mediehus og tv-kanaler. De fleste programmer på bestillingstjenestene skal ha en aldersgrense.

Aldersgrense og informasjonsplikt

Den som tilbyr bestillingstjenesten setter selv aldergrensene etter retningslinjer utarbeidet av Medietilsynet. Aldersgrensene er de samme som for kinofilmer. Du finner informasjon om de ulike aldersgrensene ovenfor under temaet "kino". Publikum skal få informasjon om aldersgrensene for hvert enkelt program før de velger hvilket program de ønsker å se.

Reklame, trailere og egenpromoer har ikke aldersgrense, men skal tilpasses aldersgrensen på filmen eller programmet det vises i tilknytning til.

Disse programtypene trenger ikke aldersgrense:

 • Nyhets- og aktualitetsstoff
 • Undervisnings- og forskningsstoff
 • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
 • Musikkstoff
 • Idrettsstoff
 • Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff

Beskyttelsestiltak

Bestillingstjenesten skal tilby tilgangskontroll som foreldre og andre foresatte kan velge å ta i bruk. Tilgangskontrollen gir foreldre mulighet til å legge inn sperrer for tilgang til programer med en gitt aldersgrense. En slik tilgangskontroll kan være en PIN-kode eller et passord.

Kontakt, eller tips oss

Send oss gjerne tips hvis du mener en bestillingstjeneste bryter en av sine plikter, eller hvis du har spørsmål om aldersgrenser og merking:

5

Film på skole, SFO og barnehage

Skal du vise film i skole, SFO eller barnehage må du følge aldersgrensen på filmen eller programmet. Skolen kan vise film med høyere aldersgrense enn elevenes alder, men da må de ha foreldrenes samtykke.

Det er lovlig å vise film i forbindelse med undervisning. Ved slike visninger må aldersgrensen på filmen følges. Aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.

Samtykke fra foreldre

Når barn ser film i skolen eller i barnehagen, anses barnet å være alene. Hovedregelen er at aldersgrensen skal følges ved visning av film i undervisningssammenheng. Hvis du likevel ønsker å vise en film med høyere aldersgrense, må du ha samtykke fra foreldrene.

Foreldre trenger informasjon på forhånd, slik at de kan sette seg inn i filmens innhold. De kjenner barnets tålegrense og modenhet best – de må få ta den endelige avgjørelsen for sitt barn. Hvis samtykke blir gitt, opptrer du på vegne av foreldrene som ledsager for barnet.

6

Aldersgrenser på dataspill

Det kan være vanskelig å vite hvilke spill som passer til ditt barn, og mange barn og unge har lyst til å spille spill med høyere aldersgrense. Medietilsynet anbefaler å følge aldersgrensene.

For å beskytte barn og unge settes det aldersgrenser på dataspill uansett om det er på liten eller stor skjerm. Selv om mange forbinder dataspill med barn og lek, har dataspill også et stort og voksent publikum.

Dataspill får ulike aldersgrenser avhengig av blant annet voldsinnhold, banning og seksuelt innhold. Dette merkes på innpakningen til dataspill som selges over disk og på nett. I Europa er det PEGI (Pan European Game Information) som vurderer innholdet i spillene. Dette er den vanligste merkeordningen, men ikke den eneste da for eksempel Apple har egne aldersgrenser. I Norge er aldersgrenser på spill en frivillig ordning og ikke lovpålagt. Dette betyr at aldersgrensene kun har status som anbefalinger.

PEGI er den vanligste merkeordningen i Europa og Norge, slik ser merkingen ut:

PEGI merking for dataspill 3 år Spillet vurderes som harmløst, men det kan likevel være for vanskelig for små barn PEGI innholdssymbol vold Spillet inneholder voldsskildringer
PEGI merking for dataspill 7 år Spillet kan virke skremmende på mindre barn PEGI innholdssymbol rus Spillet kan vise hendelser eller situasjoner der rusmidler (alkohol, narkotika) blir brukt
PEGI merking for dataspill 12 år Spillet kan inneholde ufint språk og voldsskildringer PEGI innholdssymbol gambling Spill som viser eller oppmuntrer til gambling (pengespill)
PEGI merking for dataspill 16 år Spillet kan inneholde voldsskrildringer der du for eksempel kan se blod PEGI innholdssymbol Online Spillet kan spilles online (via nett/mobilforbindelse) med andre
PEGI merking for dataspill 18 år Spillet kan vise grove voldsskildringer og vold mot forsvarsløse mennesker og dyr PEGI innholdssymbol Diskriminering Spillet inneholder skildringer av mobbing eller diskriminering
  PEGI innholdssymbol Grovt språk Spillet inneholder verbal eller skrevet grovt språk, for eksempel banning
  PEGI innholdssymbol Frykt Spillet kan virke skremmende eller vekke frykt
  PEGI innholdssymboler sex og nakenhet Spillet viser nakenhet og/eller seksuell atferd eller seksuelle hentydninger 
  Spillet inneholder mulighet for kjøp med penger