1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Film og kino

Fra 1. januar 2023 er det filmdistributørene som setter aldersgrenser på kinofilmer i Norge. Kinoene og filmdistributørene er ansvarlig for å informere publikum om aldersgrensen. Det skal gis informasjon om aldersgrenser på kinoene, i annonser om kinoforestillinger og ved billettkjøp. Medietilsynet fører tilsyn med at aldersgrensene settes i tråd med retningslinjene for aldersklassifisering.

Aldersgrensene fastsettes ut fra skadelighetskriterier, og hensikten med aldersgrensene er å beskytte barn mot skadelig innhold.