1. Startsiden
  2. Tv, film og radio

Film og kino

Medietilsynet setter aldersgrenser på kinofilmer. Kinoene og filmdistributørene er ansvarlig for å informere publikum om aldersgrensen. Det skal gis informasjon om aldersgrenser på kinoene, i annonser om kinoforestillinger og ved billettkjøp. Når Medietilsynet setter aldersgrense på kinofilmer, blir filmene registrert i Filmdatabasen.

Aldersgrensene fastsettes ut fra skadelighetskriterier, og hensikten med aldersgrensene er å beskytte barn mot skadelig innhold.