1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Barn og medier

Barn og medier

Barn og skjermbruk (7–12 år)

Tre jenter i 10  -12-årsalderen ser på mobilene sine og ler. Foto Kine Jensen/ Medietilsynet

Det er mange ting å tenke på når barna blir aktive nettbrukere, og det kan være vanskelig for foreldre å henge med. Her finner du råd og veiledning til deg som har barn mellom 7 og 12 år. Vi gir deg råd og tips til hvordan dere sammen kan skape gode vaner - og hvordan du som voksen kan være en god rollemodell.

Dette bør du vite når barnet ditt blir nettbruker

Disse tipsene og rådene er ment for deg som er forelder eller voksen som jobber med og for barn mellom 7 og 12 år. Både skoler, FAU, helsestasjoner og andre kan ha nytte av denne informasjonen. Du kan bestille fysiske brosjyrer kostnadsfritt her, eller laste ned brosjyren digitalt:

Last ned "Det er så mye foreldre ikke forstår"

10 kjappe: Grunnleggende for respekt og forståelse

Interessér deg for barnet: snakk sammen og involver deg.

Husk at barn bruker digitale medier av samme grunn som voksne: For å søke informasjon, lese nyheter, bli underholdt, leke, slappe av og være i kontakt med venner.

Anerkjenn at digitale og sosiale medier er en viktig del av barns sosiale liv og tilgang til fellesskapet.

Vurdér om det er lurt med mediefrie soner eller tidsbegrensninger på bruk.

Vær selv en god rollemodell når det gjelder tidsbruk og det å være nærværende.

Lær dine barn gode vaner på nett; som å snakke og oppføre seg pent, ikke dele privat informasjon, si fra til en voksen man stoler på om uønskede hendelser og eventuelt blokkere mennesker som er ubehagelige eller truende.

Hjelp barnet med å løse konflikter på nett, slik som ellers i livet.

Gjør deg kjent med sosiale medier, spill og andre digitale tjenester som barnet ditt ønsker å bruke.

Hjelp barnet med personverninnstillingene på sosiale medier.

Lag regler om kjøp av apper og «in-app-kjøp».

Som forelder eller voksen rundt barn er du en utrolig viktig rollemodell.
Hva du sier, skriver og praktiserer i egen mediebruk spiller en stor rolle.