1. Startsiden
  2. Digitale medier

Medietilsynet skal hjelpe til å ruste barn til å bli kompetente mediebrukere

Det betyr å at vi må forstå hvordan barn bruker og tenker om medier. Medietilsynet har siden 2006 gjennomført Norges største undersøkelse om barn og ungers mediebruk: Barn og medier. Med den innsikten som grunnlag kan vi bidra til å øke barns kritiske medieforståelse med råd og veiledning til foreldre og voksne som jobber med barn. Medietilsynet er også Norges Safer Internet Center, og koordinerer og legger til rette for tiltak fra et nasjonalt nettverk av organisasjoner og initiativ.

Barn og medier

Slik må du merke videoar om du startar eigen Youtube-kanal

Videoar som norske youtubarar og vloggarar legg ut skal vere merka med ei aldersgrense. Når du aldersmerkar hjelper du til med å verne barn mot innhald som kan vere skremmande for dei. Videoane skal også vere merka dersom du mottek pengar for å reklamere for eit produkt.

Barn gutt.pngMer kunnskap om barn og unges mediebruk:

Barn og medier-undersøkelsene