1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Dataspill

Dataspill

Slik fungerer Discord

Bildet viser to gutter som gamer. Foto OM Kinapel/NewsLab

Den populære kommunikasjonsplattformen byr på både frihet og fallgruver. Det er ikke et spill i seg selv, men brukes i utstrakt grad for å kommunisere og snakke når man spiller.

Discord er en kommunikasjonsplattform eid av Discord Inc. med over 150 millioner brukere. Den retter seg spesielt mot gamere, men har nå blitt populær langt utover den opprinnelige målgruppen.

Discord er svært mye brukt både for å organisere nettsamfunn og for å kommunisere med venner.

Chat både via lyd, video og tekst er hovedfunksjonene, men nylig har Discord i tillegg begynt å legge til rette for tradisjonelle nettforumer. Det er også mulig å dele filer eller strømme når du spiller.

Jente hedaset blid gaming web medium.jpg
Discord er helt åpent, og det er brukerne selv som opprettet grupper og undergrupper, som igjen kan være åpne eller lukket. Foto Pexels

Discord-brukere organiserer seg som medlemmer av ulike servere som alle igjen har sine egne underkanaler. Tenk gjerne på serveren som huset, mens kanalene er de ulike rommene i huset.

Slik minner det om kommunikasjonsverktøy som Slack eller "gode gamle" IRC som voksne lesere kanskje husker.

Man kan være medlem av mange ulike servere samtidig, og hver av dem vil ha egne formål og regler for kommunikasjon. Hvem som helst kan også starte sin egen Discord-server.

Hva trengs for å bruke Discord?

Discord er gratis og kan lastes ned som app både på PC, Mac, smarttelefoner og nettbrett. Det er også mulig å bruke Discord via nettleseren, og den har nylig fått støtte for spillkonsollene Xbox Series S, Series X og One.

For full utnyttelse av stemmechat og videofunksjoner behøves mikrofon og/eller webkamera.

Hvem passer Discord for?

Aldersgrensen for å registrere Discord-bruker er satt til 13 år av selskapet bak.

Discord benyttes av både voksne og barn til alt fra å finne andre med felles interesser til å sosialisere med venner eller kommunisere under spilling.

WEB hånd tastatur gaming mørke farger pexels ungdom dataspill.jpg
Via Discord kan du chatte både via lyd og tekst. Foto Pexels

En viktig ting å merke seg er at Discord ikke har spesifikke foreldrekontroller. Det er altså ikke mulig å sperre uønsket innhold eller kommunikasjon på barnets vegne bak en pinkode eller lignende, slik man kan i for eksempel Steam.

Når det er sagt finnes det likevel en rekke innstillinger under Personvern og sikkerhet som åpner for en mer tilpasset Discord-opplevelse for yngre brukere.

Et smart første steg kan være å registrere kontoen sammen med barnet. Da kan du passe på at fødselsdatoen som oppgis under registrering ikke gir tilgang på aldersbegrenset innhold.

Du kan også benytte din egen e-postadresse i stedet for barnets for bedre kontroll over kontoen og noen av innstillingene.

Samtidig er det viktig å huske at barn har rett til et privatliv, i henhold til barnekonvensjonens artikkel 16.

Dette innebærer at du som hovedregel ikke har lov til å snoke i meldingene til barnet selv om du har anledning til det. Unntaket er selvsagt ved konkret mistanke om at det foregår noe kriminelt, skadelig eller farlig.

WEB Super Mario Wii gaming barn LAN dataspill.jpg
Det er en balansegang mellom tilgang og kontroll og barnets rett til privatliv i samtaler med andre. Vi anbefaler sterkt dialog og lage kjøreregler sammen med barna. Foto Pexels

Vold og modent innhold

Discord har en rekke ulike servere og rom som alle setter sine egne regler for innhold og moderasjon.

Der noen er barnevennlige vil andre være beregnet på voksne, både når det kommer til medieinnhold og samtaler.

For moderatorene på en server er det mulig å merke hele serveren, eller bare spesifikke kanaler, som kun for dem fra 18 og oppover.

Det er mulig å dele videoer og bilder på plattformen, og på servere som tillater det kan disse ha både voldelig og seksuelt innhold.

Under Personvern og sikkerhet i appen kan brukere skru på "Sikker direktemelding", et system som skanner direktemeldinger for eksplisitt medieinnhold.

En potensielt nyttig funksjon om barnet har tilgang til en iPad eller iPhone er at brukere bare kan registrere seg for 18-årsservere via appen på PC, Mac eller Android-enheter.

Om du registrerer kontoen for barnet og bare tillater appen på iOS-enheten vil den automatisk sperre for servere med 18-årsmerking. Pornografiske servere er i tillegg sperret helt på iOS.

WEB oldschool arcade gaming scoreboard dataspill.jpg
Det er gode muligheter for å skreddersy innstillinger for bruk og konto i Discord. Foto Pexels

Kommunikasjon

På Discord foregår samtalene både i åpne rom og i egne private tråder eller lydkanaler for to eller flere brukere.

Som i andre sosiale medier er det mulig både å legge til venner og å blokkere brukere man ikke ønsker å høre fra.

Det er fullt mulig å bruke Discord kun til å kommunisere med venner man allerede kjenner, for eksempel gjennom en server man selv har startet. Samtidig finnes det et vell av servere og rom for særinteresser, for eksempel om man vil finne andre som liker ett spesifikt spill eller vil lære mer om musikkproduksjon.

Noe av appellen til Discord er at det er en friere, mer brukerstyrt og mindre algoritmedrevet kommunikasjonsform enn for eksempel Instagram og Tiktok. I så måte minner det mer om hvordan kommunikasjon foregikk på nettet i tiden før de sosiale medienes dominans.

Baksiden av friheten er at man kan finne både mobbing, hets og uønskede tilnærmelser noen steder på plattformen.

Kvaliteten for moderasjon på de ulike serverne vil som oftest komme an på personene som driver dem – både reglene de setter og måten moderatorene håndhever dem. Samtidig har Discord også et automatisert moderasjonssystem som gir moderatorer verktøy som hjelper med å unngå både uønskede meldinger og innhold.

Merk at automatisert moderasjon kun gjelder tekstkommunikasjon og medieinnhold som deles.

Moderatorer har heller ikke innsyn i hva som skjer i private samtaler. Som på andre nettbaserte kommunikasjonsplattformer er det tilfeller hvor barn og unge kontaktes av voksne med hensikt å begå overgrep.

Vær også klar over at det, som ellers på nett, forekommer svindelforsøk på Discord. Foruten vanlige forsøk på å få barn til å oppgi foreldres kredittkortinformasjon og lignende har Discord også noen spesifikke svindler å se opp for.

Discord-brukere er vant til å motta lenker av hverandre, for eksempel invitasjoner til nye servere - gjerne med en QR-kode man scanner.

Falske invitasjoner som til forveksling ligner ekte invitasjoner kan lede til nettsteder som snapper opp brukerens token – den lille filen som holder deg innlogget - og slik gjør angriperen i stand til å overta kontoen.

Det finnes grep man kan ta for å gjøre bruken tryggere og hindre at barnet blir kontaktet av fremmede. Under Personvern og sikkerhet er det mulig å skru av funksjonen som tillater direktemeldinger når man blir med på en ny server.

Merk at dette ikke har tilbakevirkende kraft for servere brukeren allerede er medlem av – da vil man måtte forlate serveren og bli medlem på nytt.

Kjøp og salg

Selv om Discord i utgangspunktet er gratis finnes det også et betalt medlemskap, Discord Nitro.

Dette låser opp ting som animerte profilbilder, større filopplastinger, høyere oppløsning på video og å gi mer støtte til servere man liker.

Tilgjengelighet

Discord har en rekke valgmuligheter for tilrettelegging. Disse finnes både under fanen Utseende og under Tilgjengelighet.

Under Utseende er det mulig å justere fontstørrelser og farger, samt velge mellom lyst og mørkt tema. Her finnes også andre skaleringsvalg.

Under Tilgjengelighet er det mulig å redusere fargemetning for personer med fargefølsomhet og gjøre en rekke andre fargejusteringer.

Discord kan også stilles til å følge maskinens kontrastinnstillinger.

Lenker kan få understreking for å bli tydeligere å lese, og animerte gif-er og emojier kan skrus av eller på.

Det er mulig å skru på tekst-til-tale, og hastigheten på dette kan justeres.