1. Startsiden
  2. Digitale medier
Dataspill

Snakk om spill – råd til foreldre og familier om dataspill

Dataspill er en viktig hobby og fritidssyssel for mange barn og unge. Nesten alle barn i Norge spiller. Foreldre kan bli bekymret og frustrerte over tidsbruk. Barna blir også frustrerte over at deres interesse kanskje ikke tas på alvor. Her finner du råd til familien og en konkret avtale dere kan br…

Dialog.pngHvordan lage gode møteplasser for unge som spiller dataspill?

Veilederen "Møteplasser for dataspill og datakultur" er et verktøy for kommuner, frivillige organisasjoner og andre
som ønsker å legge til rette for attraktive og inkluderende møteplasser, for eksempel på samfunnshuset, fritidsklubben eller biblioteket. Les mer.

Barn gutt.pngMer kunnskap om barn og unges mediebruk:

Barn og medier-undersøkelsene

DATASPILL.pngHandlingsplan mot spilleproblemer

Medietilsynet jobber med handlingsplanen som ligger under Kulturdepartementet. Målet å frambringe kunnskap og utarbeide tiltak som bidrar til at færrest mulig får problemer med spill. Les mer.