1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Kritisk medieforståelse

Kritisk medieforståelse

Test deg selv: Hva kan du om norsk mediemangfold?

I Norge har vi god tilgang til mange og ulike medier. Men hvordan er kunnskapen din om norsk mediemangfold? Skårer du midt på treet eller er du en ekte medienerd?

Ytringsfriheten er et grunnleggende prinsipp for norsk demokrati og mediebransje. Et mangfold av medier gir deg  tilgang til informasjon fra ulikte synsvinkler: lokal presse, nasjonale medier og internasjonale medier. Det gir deg også tilgang til informasjon og nyheter på ulike plattformer: papir, tv eller digitalt. Ikke minst har du også tilgang til den offentlige debatten ved å selv kunne ytre deg i det offentlige rom – i leserinnlegg, kommentarfelt, eller egne kanaler. 

Bruk mediemangfoldet til å få flere innfallsvinkler, og gjør deg opp din egen mening. Test deg selv: hva kan du om det norske mediemangfoldet?

Quiz - enkel: Hva kan du om det norske mediemangfoldet?

Quiz - vanskelig: Er du en mediemangfoldsnerd?

Stopp. Tenk. Sjekk. – slik avslører du desinformasjon og falske nyheter

Ønsker du å bruke og dele filmen? Last den ned her

Hvordan ser nyhetsløpya di ut?

Mediemangfold - Wivian, 16.pngMediemangfold - Martin, 24.pngMediemangfold - Kjell, 89.pngMediemangfold - Helene, 27.png

Mediemangfoldsregnskapet

I rapportserien "Mediemangfoldsregnskapet" kan du blant annet lese om hvor mange og hva slags medier vi har i  Norge, hvor de har redaksjonene sine - hva slags mediebruksvaner vi nordmenn har, og hvilket innhold vi har tilgang til.

Avsendermangfold: Hvilke medier har vi i Norge, hvem eier de og hvem jobber der?

Bruksmangfold: Hva slags nyhetsvaner har vi nordmenn, og hvordan endrer de seg over tid?