1. Startsiden
  2. Digitale medier

Kritisk medieforståelse er nøkkelen til å kunne forstå og bruke mediene på en aktiv og bevisst måte. Det er slik vi kan bekjempe falske nyheter og spredning av desinformasjon.

Medietilsynet gjennomfører annethvert år en undersøkelse om kritisk medieforståelse i befolkningen. Slik kan vi få kunnskap og følge utviklingen – og iverksette tiltak og råd for at du skal være godt rustet til å navigere og forstå mediene. 

Undervisningsopplegg

Seniorskole: Slik oppdager du falske nyheter og håndterer innhold på nettet

Undersøkelser viser at eldre er mer sårbare enn andre når det gjelder desinformasjon og falske nyheter. Vi vil bidra til å øke seniorenes digitale dømmekraft og kunnskap om kildekritikk. Her finner du informasjon, guide og et undervisningsopplegg for seniorer.

Netthat

Hva er hat og sjikane på nett

Hatefulle ytringer er uttalelser som sprer trusler og hat mot noen, for eksempel mot utsatte grupper eller minoriteter i samfunnet. Du kan møte hatefulle ytringer på alle sosiale arenaer: på skolen, i arbeidslivet, offentlig transport, i utelivet, på internett, eller i andre situasjoner.