1. Startsiden
  2. Digitale medier

Kritisk medieforståelse er nøkkelen til å kunne forstå og bruke mediene på en aktiv og bevisst måte. Det er slik vi kan bekjempe falske nyheter og spredning av desinformasjon.

Kritisk medieforstaelse liten.png

Medietilsynet gjennomfører annethvert år en undersøkelse om kritisk medieforståelse i befolkningen. Slik kan vi få kunnskap og følge utviklingen – og iverksette tiltak og råd for at du skal være godt rustet til å navigere og forstå mediene. 

Kritisk medieforståelse

Hat og sjikane på nett

Hatefulle ytringer er den formen for sjikane som både er vanligst og øker mest. Hatefulle ytringer er ytringer som sprer trusler og hat mot noen, for eksempel mot utsatte grupper eller minoriteter i samfunnet. Slik håndterer du sjikane om du opplever det.