1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Kritisk medieforståelse

Kritisk medieforståelse

Nasjonalt nettverk for kritisk medieforståelse

Medietilsynet etablerte i oktober 2020 et nasjonalt nettverk for kritisk medieforståelse. 25 ulike organisasjoner eller virksomheter er representert i nettverket som skal bidra til kunnskapsutveksling, samarbeid og tiltak for å øke den kritiske medieforståelsen hos ulike grupper i befolkningen.

Kritisk medieforståelse handler om den kompetansen vi som mediebrukere trenger for å kunne navigere både aktivt og trygt i et stadig mer komplekst medielandskap, som for eksempel kunnskap om kildekritikk. Å bidra til å utvikle kritisk medieforståelse i befolkningen er et prioritert arbeidsområde for Medietilsynet, og annethvert år gjennomfører tilsynet for en omfattende befolkningsundersøkelse om temaet. Den viser blant annet at eldre er en digitalt sårbar gruppe, som i mindre grad enn befolkningen generelt klarer å avsløre falske nyheter. Områder som kartlegges er blant annet falske nyheter, kunnskap om medienes kommersielle sider, personvern, tillit til mediene, og kildeforståelse. 

Nettverket er en bidragsyter til områder tilsynet bør se nærmere på, utvikling av tiltak og ressurser - og ikke minst utveksling av kunnskap og ideer.

Medlemmer av nasjonalt nettverk for kritisk medieforståelse 

Datatilsynet  Dag Grytli
DSB Direktoratet for samfunnsikkerhet og
beredeskap 
Tore Kamfjord
Facebook Norge  Marianne Neraal
Faktisk.no  Silje Sjursen Skiphamn
Høyskolen Kristiania  Bente Kalsnes
Kommunal- og moderniseringsdepartementet  Siri Dolven
Kulturdepartementet  Tove Tennbakk
Landslaget for lokalaviser (LLA)  Tomas Bruvik
Mediebedriftenes landsforening (MBL)  Veslemøy Rysstad
Medietilsynet  Tone Haugan Hepsø
Nasjonal digital læringsarena (NDLA)  Albertine Aaberge
Norsk Bibliotekforening  Ann Berit Hultin / Vidar Lund
NRK  Siri Antonsen
NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet  Roar Thon og Trond Øvstedal
NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Daniel Schofield og Vegard Frantzen
Safer Internet Center Berit Andersen
Seniornett  Kristin Ruud
SIFO Senter for forbruksforskning  Dag Slettemaas
Teknologirådet  Marianne Barland
UiB, institutt for medievitenskap  Synnøve Skarsbø Lindtner
UiO, Institutt for medier og kommunikasjon  Petter Brandzæg
UiO, Institutt for pedagogikk  Ola Erstad
Utdanningsdirektoratet  Lars Gimse

For spørsmål om nettverket, ta kontakt med: