1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Skole og undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

Bad news: Klarer du å lage truverdige bodskap?

Bad News er et digitalt spill der du får øve på din motstandskraft mot falsk informasjon på nettet. Bildet er en gul bakgrunn med BAD NEWS skrevet i rødt.

Målet i Bad News-spelet er å skape motstandskraft mot falsk informasjon på nettet ved at spelarane får prøve seg som produsentar av falske nyheiter. Spelet passar for ungdom over 14 år.

Gjennom spelet får elevane på praktisk vis innsikt i dei ulike teknikkane og metodane som blir nytta av dei som spreier falske nyheiter. Dette bygger opp evna til å kjenne igjen mekanismane som ofte er knytte til falske nyheiter.

badnews ingame 2.JPG
I "Bad News" skal du gjere val om kva og korleis du vil poste innlegg. På vegen møter du reaksjonar på truverdet ditt.

Spelet er gratis og kan nyttast av alle. Passar best for ungdomsskule og vidaregåande skule. På spelsida finn du forklaring av spelet og meir inngåande informasjon. Lærarrettleiing finn du også der - eller last ned her:

Lærerveiledning Bad News (bokmål)

Lærarrettleiing Bad News (nynorsk) 

Gå til "Bad News"-spelet

"Bad News"-spelet er premiert og omsett til 20 ulike språk, og har gjort internasjonal suksess etter å ha blitt spelt av total ein million på verdsbasis sidan 2017.

oransje strek 2 smalere.png

Nyheitssakar om Bad News-spelet:

Spill med internasjonal suksess skal lære unge å gjenkjenne falske nyheter

Nye tall fra Medietilsynet: Sju av ti barn og unge har sett falske nyheter