1. Startsiden
  2. Digitale medier

Digital ferdigheter er definert som en av de grunnleggende ferdighetene i fagfornyelsen. Medietilsynet utvikler undervisningsopplegg om blant annet kildekritikk, falske nyheter og deepfakes.

Veiledning skole.png  

Alle våre undervisningsopplegg er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøer, slik som Utdanningsdirektoratet, DuBestemmer og Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no. 

Les våre rapporter om Barn og medier og om
Den norske befolkningens kritiske medieforståelse. Undersøkelsene gjennomføres hvert andre år og kartlegger barn og unges bruk og opplevelser med medier, og unge voksne og voksnes kunnskap om blant annet falske nyheter, medienes kommersielle sider, personvern, tillit til mediene, og kildeforståelse.

Medietilsynets Youtube-kanal finner du informasjonsfilmer og kampanjer om kritisk medieforståelse og mediemangfold, samt tidligere arrangementer.

Undervisningsopplegg

Hekta? Et kodekammer om din digitale hverdag

Undervisningsopplegget "Hekta?" er et spillbasert undervisningsopplegg, som skal øke videregående elever sin bevissthet om egen tidsbruk på nett.

Undervisningsopplegg

Seniorskole: Slik oppdager du falske nyheter og håndterer innhold på nettet

Undersøkelser viser at eldre er mer sårbare enn andre når det gjelder desinformasjon og falske nyheter. Vi vil bidra til å øke seniorenes digitale dømmekraft og kunnskap om kildekritikk. Her finner du informasjon, guide og et undervisningsopplegg for seniorer.

Undervisningsressurser fra andre

Tenk

Tenk er skoleavdelingen til Faktisk.no., og utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Undervisningsoppleggene legger til rette for elevaktivitet og refleksjon, og legges ut digitalt, åpent og tilgjengelig for alle. 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Vestland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der alle landets fylkeskommuner deltar. Kun Oslo står utenfor.

Mediekompasset

Mediekompasset (tidligere Avis i skolen) er en del av Mediebedriftenes Landsforening og er begrunnet i pressens rolle i et demokratisk samfunn. Mediekompassets aktiviteter utvikles i samarbeid med aktive lærere ut fra gjeldende kompetanseplaner og aktuelle satsingsområder i skolen.

Elevkanalen

Elevkanalen er en læremiddelportal med både gratis og betalt innhold fra flere forlag, organisasjoner og mediehus. Alt innhold er knyttet opp mot kompetansemålene i fagfornyelsen og læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Du bestemmer

Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet står bak nettressursen dubestemmer.no, der særlig elever og lærere kan lære om personvern og digital dømmekraft. Målet med opplegget er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern, og de valgene barn og unge i alderen 9 til 18 gjør gjennom bruk av digitale medier. 

Dembra skole

Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme har læringsressurser med undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og tips til fordypning om en rekke aktuelle temaer.

Klikk deg inn på de enkelte temaer for å finne fagstoff, tips til fordypning og undervisningsopplegg til bruk i klasserommet. For grunnskole og videregående.