1. Startsiden
  2. Digitale medier

Digital dømmekraft er definert som en av de grunnleggende ferdighetene i fagfornyelsen. Medietilsynet utvikler undervisningsopplegg om blant annet kildekritikk, falske nyheter og deepfakes.

Veiledning skole.png  

Alle våre undervisningsopplegg er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøer, slik som Utdanningsdirektoratet, DuBestemmer og Tenk. 

Undervisningsopplegg for skoler

Deepfakes - et undervisningsopplegg

Deepfakes utnytter kunstig intelligens for å lage videoer og lydinnhold det er svært vanskelig å avsløre som falskt. Dette undervisningsopplegget for elever i ungdomsskolen og på videregående går praktisk til verks for å øke kritisk medieforståelse om fenomenet deepfakes.

Falske nyheter og kritisk medieforståelse: en undervisningsressurs for 13 - 16-åringer

Dette undervisningsopplegget er laget for deg som ønsker å styrke unges kritiske medieforståelse og deres evne til å vurdere innhold i mediene: kildekritikk.

Opplegget er beregnet på ungdom mellom 13 og 16 år. Det kan brukes i skolen eller for eksempel som en del av konfirmantundervisningen.

Blant spørsmålene som stilles og reflekteres rundt er:

Hvordan skille fakta fra meninger? Hva kjennetegner såkalte falske nyheter? Hvorfor lager noen slike saker?

Opplegget består av en veiledningsguide og en PowerPoint-presentasjon som kan lastes ned og brukes i undervisning.

Opplegget er laget av Medietilsynet, Utdanningsdirekoratet og Faktisk.

Se også vår kampanje Stopp. Tenk. Sjekk som skal motvirke spredning av falske nyheter og vise deg hvordan du kan avsløre de.

Les mer på dubestemmer.no

Samtaleverktøy om digital dømmekraft for foreldremøter i 2. og 3. klasse

For å være gode rollemodeller og veiledere for egne barn på nett kan det være en fordel å øke egen kunnskap og kompetanse. Dialogduk er et samtaleverktøy for foreldrekvelder og andre møteplasser.

Hvem passer opplegget for?

Samtaleverktøyet er laget med tanke på foreldre med barn i 2. og 3. klasse. Opplegget kan ledes av foreldre eller andre ressurspersoner fra skolen eller kommunen.

Det er laget to duker med ulike temaer som er ment å gjennomføres med noen måneders mellomrom. På den måten har foreldrene mulighet til å gjøre seg erfaringer som kan tas opp i foreldregruppen.

Vår anbefaling er at opplegget gjennomføres av alle skoler i kommunen/fylket som et felles kompetansetiltak på feltet. 

Hva får du ut av det?

Målet er at foreldre skal føle seg tryggere som rollemodeller og veildere for sine barn på nett.

Norske barn er aktive brukere av nett og mobil i stadig yngre alder. Dette gir gleder og positive muligheter for læring og trivsel, men stiller også mange barn overfor mulige risikoer de ikke har modenhet til å håndtere uten støtte og gode råd fra voksne. Samtidig føler mange foreldre seg usikre når det gjelder barns digitale hverdag og arenaene disse ferdes på, og etterlyser derfor råd og informasjon om hvordan de kan fremme barns positive deltakelse på nett.

Opplegget er ment å brukes på møter og temakvelder for foreldre med barn i 2. og 3. klasse – altså før barna blir storforbrukere på nett og sosiale medier. Blant denne gruppen foreldre kan det være særlig nyttig å snakke sammen for å bli bedre rustet til å håndtere, engasjere og involvere seg i barnas digitale liv.

Slik får du Dialogduken

  • Til bruk på foreldremøter og temakvelder. Beregnet for foreldre med barn i 2. - 3. klasse
  • Tar blant annet opp følgende temaer rundt barns digitale liv: personvern, oppførsel på nett, innhold og aldersgrenser
  • Kan gjennomføres av ressurspersoner fra den enkelte skole 
  • Kommuner kan gjerne samarbeide om gjennomføring av opplæring og/eller bestilling av Dialogduker
  • Utfyllende veilederguide følger med

Bestill Dialogduken

Samtaleverktøyet kan bestilles på www.dialogduk.no 

På nettsiden finner du også hjelpedokumenter som veileder og lenke til filmer.

Prisen er 245 kroner per dialogduk. Én dialogduk er nok til fire foreldre. 
Prisen forutsetter kjøp av pakker á 10 stk. Ved bestilling av 50 dialogduker eller mer gis det en rabatt på 10% på hele forsendelsen. Gå til nettsiden for all informasjon om bestilling.