1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Skole og undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

Samtaleverktøy om digital dømmekraft for foreldremøter i 2. og 3. klasse

Bilde dekorativt

For å være gode rollemodeller og veiledere for egne barn på nett kan det være en fordel å øke egen kunnskap og kompetanse. "Dialogduk" er et samtaleverktøy for foreldrekvelder og andre møteplasser.

Hvem passer opplegget for?

Samtaleverktøyet er laget med tanke på foreldre med barn i 2. og 3. klasse. Opplegget kan ledes av foreldre eller andre ressurspersoner fra skolen eller kommunen.

Det er laget to duker med ulike temaer som er ment å gjennomføres med noen måneders mellomrom. På den måten har foreldrene mulighet til å gjøre seg erfaringer som kan tas opp i foreldregruppen.

Vår anbefaling er at opplegget gjennomføres av alle skoler i kommunen/fylket som et felles kompetansetiltak på feltet. 

Hva får du ut av det?

Målet er at foreldre skal føle seg tryggere som rollemodeller og veildere for sine barn på nett.

  • Til bruk på foreldremøter og temakvelder. Beregnet for foreldre med barn i 2. - 3. klasse
  • Tar blant annet opp følgende temaer rundt barns digitale liv: personvern, oppførsel på nett, innhold og aldersgrenser
  • Kan gjennomføres av ressurspersoner fra den enkelte skole 
  • Kommuner kan gjerne samarbeide om gjennomføring av opplæring og/eller bestilling av Dialogduker
  • Utfyllende veilederguide følger med

Slik får du Dialogduken

Samtaleverktøyet kan bestilles på www.dialogduk.no 

På nettsiden finner du også hjelpedokumenter som veileder og lenke til filmer.

Prisen er 245 kroner per dialogduk. Én dialogduk er nok til fire foreldre. 
Prisen forutsetter kjøp av pakker á 10 stk. Ved bestilling av 50 dialogduker eller mer gis det en rabatt på 10% på hele forsendelsen. Gå til nettsiden for all informasjon om bestilling.

Opplegget er utarbeidet av Medietilsynet, Mobbeombudet i Viken Du Bestemmer og Hol kommune, i samarbeid med Spesifique.

EU logo_CEF.png