1. Startsiden
  2. Digitale medier
  3. Skole og undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

Undervisnings- og samtaleverktøy om netthat

Bilde dekorativt

Her finner du undervisnings- og samtaleressurser knyttet til netthat, ytringer på nett og demokrati for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.

Medietilsynets digitale skoletime "Stopp netthatet" med Herman Dahl:

Sendingen er på 35 minutter og er et godt utgangspunkt for å starte å snakke om netthat i klassen. Passer best for ungdsomstrinnet og videregående skole. Se den her.

Hvordan opplever elevene dette i sin hverdag? Er de bevisste sin egen språkbruk? Har de noen opplevelser de vil dele? Og ikke minst: vet de hva skal gjøre om de opplever netthat?

Quiz om netthat

Et godt startpunkt (passer fra 12 år og oppover. Tar maks 5 minutter):Quiz om netthat

Her er fire gode råd klassen bør vite om: Dette gjør du om du utsettets for netthat

oransje strek 2 smalere.png

Undervisningsopplegg for mellomtrinnet og ungdomsskole

Undervisningsopplegg:

Sosial på nett: Du har ansvar for det du deler på nett - bruk det!

Mellomtrinn (5.–7. klasse): 

Det er gøy å være sosial på digitale medier. Du kan snakke med kjente og ukjente, game og dele bilder og filmer med andre. Du kan også kommentere og like det andre har delt. Når du har en konto, er det du som er ansvarlig for det du deler der. Du har også ansvar for hva du kan dele om andre og hva du absolutt ikke bør dele.

Lærerveiledning

Kilde: Dubestemmer

Undervisningsopplegg:

Sosial på nett: Du har ansvar for det du deler på nett - bruk det!

Ungdomstrinn (8.–10. klasse):

Gjennom sosiale medier har vi fått stadig nye måter å kommunisere med andre på, og tjenestene er preget av mye frihet og stor åpenhet. Denne åpenheten gir oss mulighet til å si det vi ønsker, og den kan skape rom for stemmer som sjelden blir hørt i samfunnet ellers.

Lærerveiledning

Kilde: Dubestemmer

Undervisningsopplegg:

Lurt å si? Språk som påvirker andre.

Refleksjon rundt hvordan det vi sier påvirker andre, både positivt og negativt.

Trinn: Barneskole. Fag: KRLE, Norsk, Samfunnsfag.
Ressurser: Undervisningsøkter.
Tid: 45–60 minutter. Gruppestørrelse: 10–35 

Kilde: Dembra

Undervisningsopplegg:

Skjellsord og negativ språkbruk

Refleksjon over årsaker til og virkninger av negativ språkbruk. Bevissthet om egen betydning for hva som er akseptert språkbruk i klassen.

Trinn: Barneskole. Fag: KRLE, Norsk, Samfunnsfag.
Ressurser: Undervisningsøkter.

Tid: 45–60 minutter. Gruppestørrelse: 10–35 minutter

Kilde: Dembra

Undervisningsopplegg:

Hvordan påvirke politikk og samfunn?

Målet er å utforske hvilke muligheter vi har for å kunne påvirke politikk og samfunn gjennom demokratiske påvirkningsprosesser.

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Norsk, Samfunnsfag.
Ressurser: Undervisningsøkter.

Tid: 45–60 minutter. Gruppestørrelse: 10–35 

Kilde: Dembra

Undervisningsopplegg: 

De blinde mennene og elefanten: Å ta andres perspektiv

Refleksjon over hvordan ulike mennesker kan oppfatte samme sak ulikt. Øvelse i å ta andres perspektiv og se en sak fra ulike sider.

Trinn: Barneskole. Fag: KRLE, Norsk, Samfunnsfag. 
Ressurser: Undervisningsøkter.

Tid: 90–120 minutter. Gruppestørrelse: 10–35 

Kilde: Dembra

oransje strek 2 smalere.png

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og videregående skole

Undervisningsopplegg:

Hva er radikalisering?

Radikalisering blir brukt i mange sammenhenger både politisk og religiøst. Men hva er egentlig radikalisering?
(30–45 minutter)

Fag og trinn:

KRLE, Samfunnsfag, Historie, Politikk, individ og samfunn, Samfunnskunnskap
10. klasse og 1.–3. VGS

Kilde: Tenk

Undervisningsopplegg: 

Ekkokammer 

Elevene blir kjent med begrepet ekkokammer, og lærer hvordan disse kan påvirke oss og samfunnet vi lever i.
(45 minutter)

Fag og trinn:

KRLE, Samfunnsfag, Norsk, Medier og kommunikasjon, Medie- og informasjonskunnskap, Samfunnskunnskap
8. –10. klasse og 1.–3. VGS

Kilde: Tenk

Undervisningsopplegg:

Hva er ForYou på TikTok?

Vi hører stadig at algoritmene styrer de sosiale mediene. Men hvordan skjer det? I dette opplegget tar vi utgangspunkt i TikTok for å forstå hvordan sosiale medier tilpasser seg brukerne.
(60–90 minutter)

Fag og trinn:

Medie- og informasjonskunnskap, Medier og kommunikasjon, Samfunnsfag
10. klasse og 1.–3. VGS

Kilde: Tenk

Undervisningsopplegg:

Ungdom, media og ytringsfrihet

Hvordan jobber ulike aktører for å aktivere ungdom i den norske debatten? Og hvorfor er det viktig at ungdom deltar i demokratiet? I denne streamen svarer blant annet SI;D, Amnesty, Morten Hegseth, VG på Snapchat og kollegaer av fredsprisvinnerne.

Fag og trinn:

Medier og kommunikasjon, Medie- og informasjonskunnskap
8.– 10. klasse og 1.–3. VGS

Kilde: Tenk

oransje strek 2 smalere.png

Undervisningsopplegg for videregående skole

Temaartikkel for lærere:

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Skolen er en viktig arena i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I denne temaartikkelen er det samlet ulike ressurser som kan være nyttige å ha for hånden i dette arbeidet:

  • Hatprat og ytringsfrihet
  • Mangfold og tilhørlighet
  • Demokrati og deltakelse
  • Kritisk tenkning
  • Voldelig ekstremisme
  • Eksterne ressurser

Kilde: Utdanningsforbundet

Fagartikler:

Kan retorikk skape splid og hat? Norsk (vg1)

Hatytringer Sosiologi og sosialantropologi (vg2)

Uenighet, dialog og meningsbrytning 
Kommunikasjons og kultur 1(vg2)

Kilde: NDLA

Oppgaver:

Reflekter og diskuter om "hatefulle ytringer" 
Sosiologi og sosialantropologi (vg2)

Kan hatprat forebygges? 
Sosiologi og sosialantropologi (vg2)

Hatprat? Hatytringer?
Sosiologi og sosialantropologi (vg2)

Hvordan bekjempe mobbing på TikTok? Mediesamfunnet (vg1)

Retorisk medborgerskap i kommentarfelt
Medie- og informasjonssamfunnet 1 (vg2)

Jeg har tatt et valg Norsk (vg1)

Kilde: NDLA

Undervisningsopplegg:

Hatprat – En øvelse om hatefulle ytringer på nett

Målet med økten er forståelse for hva hatefulle ytringer på nett er og hvilken faktorer som kan spille inn i hvordan en hatytring håndteres.

Trinn: Videregående opplæring. Fag: Media og digitale ferdigheter, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap.
Ressurser: Undervisningsøkter.

Tid: 60 minutter. Gruppestørrelse: 30–35

Kilde: Dembra