1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

U-landsdokumentaristene

Student: Alise Lea Tiller

Tildelt støtte: 2015

Studiested: Universitetet i Stavanger

Kontakt: alise.tiller@msn.com

Masteroppgave: https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/297818

Sammendrag:

Denne oppgaven undersøker hvorfor noen dokumentarister velger å lage dokumentarfilmer fra utviklingsland. Jeg har dybdeintervjuet fire dokumentarister som lager filmer i u-land for å skaffe en innsikt i problemstillingen. Funnene er hvilken motivasjon som ligger bak yrkesvalget, og hvordan dokumentaristene jobber.