1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt

Medieforsking

Medietilsynet gir støtte til bruksretta medieforsking som kjem folk og bransjen til gode. Medietilsynet legg spesielt vekt på at forskinga skal vere praktisk orientert og skal kunne brukast i mediekvardagen. Kvart år er det eitt tema som får ekstra prioritet. Dei siste åra har dette tema vore dataspel. 

Her finn du oversikt og innsikt i prosjekt som har fått støtte gjennom denne ordninga. Årleg er det omlag 15 prosjekt av ulik storleik som får støtte: alt frå mastergradsstudentar til større samarbeidsprosjekt og studiar.

Nytt fra Medietilsynet

Medietilsynet fordeler fire millioner kroner til forskning på medier og dataspill

19 prosjekter får penger når Medietilsynet har fordelt årets midler til forskning på medier og dataspill. – Størsteparten av midlene går til prosjekter som omhandler mediemangfold og kritisk medieforståelse, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.