1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt

Medieforsking

Medietilsynet gir støtte til bruksretta medieforsking som kjem folk og bransjen til gode. Medietilsynet legg spesielt vekt på at forskinga skal vere praktisk orientert og skal kunne brukast i mediekvardagen. Kvart år er det eitt tema som får ekstra prioritet. Dei siste åra har dette tema vore dataspel. 

Her finn du oversikt og innsikt i prosjekt som har fått støtte gjennom denne ordninga. Årleg er det omlag 15 prosjekt av ulik storleik som får støtte: alt frå mastergradsstudentar til større samarbeidsprosjekt og studiar.

Nyhetssaker

Medietilsynet fordeler over fire millionar kroner til medieforsking

19 prosjekt får støtte når Medietilsynet fordeler vel fire millionar kroner til ulike medieforskingsprosjekt i år. – Forsking relatert til kritisk medieforståing, mediemangfald og dataspel er prioritert, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.