1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

En studie av forhold til dataspill blant minoritetsungdom i Norge

Forsker: Carol Azungi Dralega

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Vestlandsforskning

Kontakt: cad@vestforsk.no

Få tak i rapport: cad@vestforsk.no

Sammendrag:

Prosjektet undersøker hvordan ikke-vestlig minoritetsungdom bosatt i Norge forhandler med identitet og tilhørighet i og gjennom dataspill. Vestlandsforsking studerer hvordan identitetskategorier som kjønn, etnisitet og kulturell tilhørighet påvirker denne ungdomsgruppens forhold til dataspill.

Undersøkelsens kvalitative tilnærming innebærer en empirisk og teoretisk analyse av ikke-vestlige innvandreres forventninger til, erfaringer med og opplevelser av dataspill. I tillegg gir undersøkelsen en innsikt i hvordan denne ungdomsgruppen navigerer i dataspillenes komplekse interaksjonsformer der lokale og globale sosiale kontekster møtes. På den ene siden navigerer disse ungdommene i dataspill basert på sin identitetsbakgrunn med fotfeste i den kulturen de kommer fra. På den andre siden navigerer de gjennom en "negativ" identitet i den norske konteksten: som "ikke-vestlig innvandrer" i møte med den norske kulturelle og sosiale konteksten.

Rapporten utforsker brukermønstre og konsekvenser disse har for hverdagslivet til disse ungdommene. Rapporten studerer hvordan ungdommene forholder seg til de regulerende mekanismene rundt dataspilling, slik som venner, skole og ikke minst familie. Denne studien benytter et teoretisk rammeverk forankret i feministiske og teknologiske studier, samt migrasonsstudier.