1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning

Avslutta forskingsprosjekt

Dagens sensur av spillefilm

Student: Christopher Kjølberg

Tildelt støtte: 2015

Studiested: Høgskolen i Lillehammer

Kontakt:

Masteroppgave: Norsk filmsensur – veien til i dag