1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Dagens sensur av spillefilm

Student: Christopher Kjølberg

Tildelt støtte: 2015

Studiested: Høgskolen i Lillehammer

Kontakt: christopher.kjolberg@hotmail.no

Masteroppgave: Norsk filmsensur – veien til i dag