1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Medieundersøkelsen 2015

Forsker: Frank Aarebrot

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Stiftelsen Nordiske mediedager

Kontakt: post@mediedager.no

Få tak i rapport:

http://www.medieforskerlaget.no/wp-content/uploads/2011/04/Årsrapport-for-NMT-2016-17.pdf

Sammendrag:

Medieundersøkelsen 2015 satte søkelys på helsejournalistikk i norske medier: Helsejournalistikkens status, forholdet mellom helsepersonell og journalister, befolkningens holdninger til helsejournalistikk, medievaner blant helsepersonell, journalister, redaktører og øvrig befolkning, og tiltro til mediene.

Resultatene var interessante og ga godt grunnlag for en frisk debatt. Pål Andreas Mæland skrev saker basert på resultatene, og disse gav vi eksklusivt til NRK og Journalisten. Sakene publiserte vi i nyhetsbrev og spredte på sosial medier, noe som genererte mange klikk og oppslag.