1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Vennskap, tillit og sosial eksklusjon i barns online-verdener

Forsker: Espen Helgesen

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Universitetet i Bergen

Kontakt: espen.helgesen@uib.no

Få tak i rapport: espen.helgesen@uib.no

Sammendrag:

 

Barn i Norge tilbringer stadig mer tid på internett. I mange nettverdener kan barn lage digitale selv i form av avatarer, som de navigerer rundt i digitale rom mens de kommuniserer med venner og fremmede. Artikkelen "Fragile avatars: Playful betrayal in children's online hacking practices" tar for seg hva som skjer når brukere identifiserer seg sterkt med sine avatarer, og hvordan de håndterer det å miste kontroll over avatarene som følge av at andre brukere får tilgang til deres brukernavn og passord. Med utgangspunkt i etnografisk feltarbeid blant 8- og 9-åringer i Kristiansand viser artikkelen hvordan vennskapsrelasjoner settes på prøve når brukernavn og passord utveksles. Artikkelen viser hvordan barn ofte deler passordet sitt som et uttrykk for tillit til de som oppfattes som deres "bestevenner", og hvordan denne tillitserklæringen kan få store konsekvenser for barnas kontroll over sine egne og andres avatarer. Artikkelen viser at formaninger fra voksne om ikke å dele passord med andre har liten betydning for mange barn, og at vi må forstå forholdet mellom vennskap og tillit i barns liv dersom vi ønsker å forstå hvilke mekanismer som gjør at mange barn opplever å miste kontroll over sine digitale selv.