1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Spekulativ eller kritisk? Et analyseverktøy for kontroversielt innhold i dataspill

Forsker: Kristine Jørgensen

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Kontakt: kristine.jorgensen@infomedia.uib.no

Få tak i rapport: kristine.jorgensen@infomedia.uib.no

Sammendrag:

Prosjektets mål er å utvikle et rammeverk for analyse av kontroversielt innhold i dataspill. Prosjektet er et forstudie av det NFR-finansierte prosjektet Games and Transgressive Aesthetics, og utgjør et viktig grunnlag for den videre forskningen.

Det ble gjennomført fire fokusgrupper med totalt 13 deltakere i alderen 21–35. Tre av fokusgruppene bestod av tre deltakere, og én av fire deltakere. To av gruppene bestod av kun menn, mens de to resterende hadde deltakere av begge kjønn.

Prosjektet bidrar til en større innsikt i hvordan spillere opplever kontroversielt spillinnhold, og gir et kontekstsensitivt alternativ til effektforskningen. Prosjektet tar også høyde for at spillere responderer ulikt på spillinnhold. Resultatene fra dette prosjektet vil gå direkte inn som base for de videre undersøkelsene som finner sted i NFR-prosjektet Games and Transgressive Aesthetics. Sammen vil resultatene fra de to prosjektene kunne ha innvirkning på regulering av dataspill, samt for forståelsen og aksepten av dataspill som medium på lik linje med eksempelvis film.