1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Sitatstrek-journalistikk

En studie av endringer i norsk nyhetsjournalistikk over 20 år.

Forsker: Ole Dag Kvamme

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: NLA Høgskolen AS, Bergen

Kontakt: ole.dag.kvamme@gmail.com

Få tak i rapport: ole.dag.kvamme@gmail.com

Sammendrag:

Hvert fjerde nyhet i norske aviser var i 2015 en sak med sitatstrek i tittelen, altså noen som mente eller påsto noe om noe. Det er en dobling på ti år viser rapporten fra Ole Dag Kvamme. Dette viser en undersøkelse av 1 855 titler på nyhetsplass hos tre aviser i 1995, 2005, 2010 og 2015.

En sitattittel-sak er en tittel som er utstyrt med tankestrek foran, og indikerer at det ikke er avisen som står for innholdet, meningen eller påstanden, men at den kommer fra noen som er intervjuet i sakens anledning. Tidligere var seks av ti sitattitler forbeholdt småsaker. I dag er det omvendt. Seks av ti sitatsaker er hovedoppslag på nyhetssidene.

Under 5 prosent av hovedoppslagene i avisene hadde i 2005 sitattitler, mot nærmere 15 prosent i 2015. Det er en tredobling i forhold til 2005.