1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning

Avslutta forskingsprosjekt

Digitaliserte journalister

En kvalitativ studie av nye forventninger til journalisters og redaktørers tekniske kompetanse og samfunnsrolle

Forsker: Ragnhild Fjellro

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt: 

Få tak i rapport: Digitaliserte journalister

Sammendrag:

På bakgrunn av tre uker deltagende observasjon, og dybdeintervjuer med 46 redaksjonsmedlemmer i Aftenposten, gjennomført i mai 2015, viser denne studien at journalist- og redaktørrollen gjennomgår omfattende endringer i det digitale skiftet.

Endringene viser seg i hovedsak i innholdsproduksjonen og i distribusjonen av pressestoffet til digitale flater. I innholdsproduksjonen forventes det at journalister og redaktører i stor grad «tenker digitalt» ved å tilrettelegge stoffet for digital formidling, tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å håndtere nye, digitale verktøy og en integrering av arbeid med desking i journalisters og redaktørers arbeidshverdag. I distribusjonen av pressestoffet til digitale flater får journalister og redaktører nye arbeidsoppgaver med publisering, deling, spredning og røkting av saker i sosiale medier.

De nye arbeidsrutinene oppstår i en eksperimenterende og utprøvende diskurs, som det i liten grad ser ut til å være knyttet eksplisitt forhandling rundt. Forhandlingen foregår mer i det stille. 

Et overordnet spørsmål i denne studien angår også hva bransjens kompetansebehov er når de rekrutterer nye medarbeidere. Denne studien indikerer at journalistikk- og mediefag sannsynligvis bør inkludere enda mer undervisning og praksis i formidlingsformer/sjangre, spesifikke digitale verktøy, desking og publisering mot digitale flater og deling, spredning og røkting av pressestoff i sosiale medier.