1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Digitaliserte journalister

En kvalitativ studie av nye forventninger til journalisters og redaktørers tekniske kompetanse og samfunnsrolle

Forsker: Ragnhild Fjellro

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt: ragnhild.fjellro@gmail.com

Få tak i rapport: Digitaliserte journalister

Sammendrag:

På bakgrunn av tre uker deltagende observasjon, og dybdeintervjuer med 46 redaksjonsmedlemmer i Aftenposten, gjennomført i mai 2015, viser denne studien at journalist- og redaktørrollen gjennomgår omfattende endringer i det digitale skiftet.

Endringene viser seg i hovedsak i innholdsproduksjonen og i distribusjonen av pressestoffet til digitale flater. I innholdsproduksjonen forventes det at journalister og redaktører i stor grad «tenker digitalt» ved å tilrettelegge stoffet for digital formidling, tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å håndtere nye, digitale verktøy og en integrering av arbeid med desking i journalisters og redaktørers arbeidshverdag. I distribusjonen av pressestoffet til digitale flater får journalister og redaktører nye arbeidsoppgaver med publisering, deling, spredning og røkting av saker i sosiale medier.

De nye arbeidsrutinene oppstår i en eksperimenterende og utprøvende diskurs, som det i liten grad ser ut til å være knyttet eksplisitt forhandling rundt. Forhandlingen foregår mer i det stille. 

Et overordnet spørsmål i denne studien angår også hva bransjens kompetansebehov er når de rekrutterer nye medarbeidere. Denne studien indikerer at journalistikk- og mediefag sannsynligvis bør inkludere enda mer undervisning og praksis i formidlingsformer/sjangre, spesifikke digitale verktøy, desking og publisering mot digitale flater og deling, spredning og røkting av pressestoff i sosiale medier.