1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Under steinen – dataspill, spenning og glede inne og ute

Forsker: Riitta Anneli Hellman

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Karde AS

Kontakt: rh@karde.no

Få tak i rapport: rh@karde.no

Sammendrag:

Store deler av norske barn og unges liv foregår i dag foran en skjerm. Mange av disse aktivitetene er en viktig og positiv del av hverdagen, men de kan også by på utfordringer som spillavhengighet og mangel på fysisk aktivitet.

I prosjektet "Under steinen" har vi fokusert på de konstruktive mulighetene som en kombinasjon av dataspill og fysisk aktivitet tilbyr. Vi har blant annet sett på hvordan inspirere barn og unge til å engasjere seg i fysiske aktiviteter gjennom dataspill og hva som trengs for å inkludere grupper som faller utenfor, herav personer med utviklingshemning. Case til prosjektet har vært geocaching. 

Det overordnede målet med prosjektet "Under steinen" var å undersøke hvilke muligheter geocaching har for å stimulere barn og unge, spesielt i sårbare grupper, ved å kombinere sosiale medier og dataspill med spennende og sunne fysiske aktiviteter, og gjennom dette flytte tilstedeværelsen fra skjermen til uteomgivelser (naturen eller byrommet). I målbildet inngår også studier av trygghet og sikkerhet samt personvernsaspekter av geocaching.