1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning

Avslutta forskingsprosjekt

Det sosiale aspektet ved sosiale medium

Vestmannen, Fedraheimen, 17de Mai og Samhald frå 1887 til 1940.

Forsker: Roy Krøvel

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt: 

Få tak i rapport: 

Sammendrag:

Intensjonen med prosjektet er å kaste nytt lys over sosiale aspekt ved media og journalistikk. Prosjektet fokuserer på det sosiale aspekt ved "gamle" medium, altså korleis lokale og nasjonale aviser og tidsskrift medverka til å produsere samkjensle, samhald, konflikt og motsetnad i lokalsamfunn i tida før radio, fjernsyn og internett og «sosiale medier» fekk sine store gjenombrot.