1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Det sosiale aspektet ved sosiale medium

Vestmannen, Fedraheimen, 17de Mai og Samhald frå 1887 til 1940.

Forsker: Roy Krøvel

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt: roy.krovel@hioa.no

Få tak i rapport: roy.krovel@hioa.no

Sammendrag:

Intensjonen med prosjektet er å kaste nytt lys over sosiale aspekt ved media og journalistikk. Prosjektet fokuserer på det sosiale aspekt ved "gamle" medium, altså korleis lokale og nasjonale aviser og tidsskrift medverka til å produsere samkjensle, samhald, konflikt og motsetnad i lokalsamfunn i tida før radio, fjernsyn og internett og «sosiale medier» fekk sine store gjenombrot.