1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt
  5. Medieforskingsprosjekt 2015

Avslutta forskingsprosjekt

Nyheter i endring – en studie av unge menneskers konsum av nyheter på smarttelefon

Forskere: Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad

Tildelt støtte: 2015

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt: dag.slettemeas@sifo.hioa.no

Få tak i rapport: dag.slettemeas@sifo.hioa.no

Sammendrag:

Denne rapporten viser analyser og funn fra prosjektet "Nyheter i endring – en studie av unge menneskers konsum av nyheter på smarttelefon". Prosjektet ble finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM) i 2015. Prosjektets overordnede formål har vært å se nærmere på i hvilken grad og på hvilke måter unge mennesker konsumerer nyhetsstoff – spesielt med smartmobil som medieplattform. Vi ønsket å avdekke bruksmønstre som f.eks hyppighet i nyhetskonsum, i hvilke situasjoner nyheter konsumeres, hvorvidt man foretrekker apper eller nettleser, osv. I tillegg ønsket vi å undersøke nærmere hva slags nyhetsstoff de unge benytter seg av, hvorvidt sosiale medier er viktig for daglig oppdatering av nyhetsbildet, om man foretrekker betalte nyheter eller gratistjenester, hvilke nyhetsformater (tekst, video, lyd/podcast) som passer best til hvilke nyhetssaker på smarttelefonen, relasjonen til nyhetsaggregatorer, etc. I denne rapporten presenteres surveyresultater som belyser disse og flere andre relaterte spørsmål om unges nyhetskonsum og bruk av smarttelefon til dette formålet. Vi ser også på likheter og forskjeller mellom kjønn og mellom aldersgruppene 16-20 år og 21-25 år.