1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt

Avslutta forskingsprosjekt

Medieforskingsprosjekt 2016

Paul Bjerke: Norsk Medietidsskrift

Paul Bjerke: Strengere en jussen? En kritisk analyse av forholdet mellom presseetikk og jus

Ivar Eimhjellen: Sosiale medier si rolle i grasrotengasjementet kring den syriske flyktningkrisa

Martin Engebretsen: Innovative data visualization in the news discourse: Current status and future prospects

Trond Idås: Hvilke faktorer gir journalister posttraumatisk stress?

Faltin Karlsen: Dataspill, problemspilling og forførende design

Erik Knudsen: Konsekvenser av kamuflert reklame for lesernes tillit til journalistikk

Ana Laws: Fra lyd til skjerm – en kvalitativ studie av NRK P3

Ragnhild Mølster: Norsk mediekonferanse 2016

Torgeir Uberg Nærland: En undersøkelse av medieerfaringer blant minoritetsungdom i Norge

Ragnhild Kristine Olsen: En studie av profesjonsverdier og idealer i møte mellom programmere, journalister og brukerbehov

Frank Aarebrot: Medieundersøkelsen 2016

Masterstipend:

Kjartan Omdal Bredal: Hvordan opplever noen problemdataspillere sin egen hverdag?

Johan Kaos Nåden Dyrstad: Film-Norge: et sosiologisk blikk på det norske filmfeltet

Hilde Sakariassen: I nettdatingens alder
– en studie av digitale forutsetninger og syn på nettdating
på tvers av det digitale skillet

Trond Aasland: Kjønnede fremstillinger og handlingsrom i dataspill