1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Medieforskning
  4. Avslutta forskingsprosjekt

Avslutta forskingsprosjekt

Medieforskingsprosjekt 2017

Håvard Rønnvig Bakken: Annonse- og mediemarkedet i endring. 50 000 kroner

Paul Bjerke: Mediebyråene – rolle og makt i digital transformering. 200 000 kroner 

Paul Bjerke: Norsk medietidsskrift, 200 000 kroner

Pål Ketil Botvar: Humor og religion i norske medier. 340 000 kroner

Carol Azungi Dralega: Dataspill blant etniske minoritetsungdom. 350 000 kroner

Yvonne Fritze: Dataspill i familien – om foreldre og barns forhandlinger på grensen mellom forbud og frihet. 200 000 kroner

Karoline Ihlebæk: Kommentarfelt til glede og besvær. 400 000 kroner

Synnøve Lindtner: En analyse av debatten rundt "Skam". 280 000 kroner

Jo Sondre Moseng: Freelance-arbeid i norsk filmbransje. 50 000 kroner

Lars Nyre: Teknologisk innovasjon i nyheitsjournalistikken. 500 000 kroner

Roel Puijk: Sakte-TV. 95 000 kroner

Johanne Servoll: En biografi om Vibeke Løkkeberg. 200 000 kroner

Anette Svane: Representasjon og framstilling av kjønn i norsk film. Forprosjekt. 50 000 kroner

Eirik Vatnøy: En fokus på NRKs partilederdebatter. 300 000 kroner 

Frank Aarebrot: Medieundersøkelsen 2017. 110 000 kroner

 

Masterstipend (kr 25 000)

Anne Hetland-Lie: En analyse av prosessene rundt produktplassering i norske TV-drama

Ekaterina Pashevich: Robotic journalism for media business

Cathrine Thøgersen Pettersen: Norwegian bookstores’ adaptation in the digital age

Frederik Holm Højvang Rasmussen: Publikum, publikum, publikum! – Et studie af NRKs nyhedsformidling i en fragmenteret offentlighed

Stian Kristoffer Sande: Personaliseringsstyrt innholdsformidling i regionaviser på Internett